P2P платежі

Механізм прямого переказу з платіжної карти на платіжну картку через API P2P (Direct) UAPAY

1.  Прямий переказ з платіжної карти на платіжну картку через API P2P (Direct) UAPAY

1.1. На стороні партнера

 • Виникнення необхідності провести переказ з карти на карту.
 • Передача запиту на створення сесії. Запит здійснюється за методом POST /api/sessions/create

1.2. На стороні UAPAY після отримання запиту на створення сесії

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST api/sessions/create ідентифікатор сесії.

1.3. На стороні партнера після отримання ідентифікатору сесії

 • Формується та передається до UAPAY запит на створення прямого платежу Р2Р методом POST /api/payments/p2p/direct/create.

1.4. На стороні UAPAY після отримання запиту на створення прямого платежу

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST /api/payments/p2p/direct/create:
 • ID – операції в системі провайдера;
 • Ключ для розшифровки CVV;

1.5. На стороні партнера після отримання відповіді на створення прямого платежу

 • Обробляється відповідь та використовуючи отримані від UAPAY дані та дані наявні у системі партнера формується запит на отримання даних по платежу Р2Р методом POST /api/payments/p2p/show

1.6. На стороні UAPAY після отримання запиту на отримання даних по платежу Р2Р

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST /api/payments/p2p/show:
 • Тип підтвердження платежу (3DS або LOOKUP);
 • Адресу переадресації клієнта;
 • Сума переказу;
 • Додаткові параметри;

1.7. За необхідності отримання даних за масивом платежів Р2Р, партнер виконує наступні дії

 • Використовуючи отримані від UAPAY дані формує запит, на отримання даних по масиву платежів, методом POST /api/payments/p2p/show/list

1.8. На стороні UAPAY після отримання запиту, на отримання даних по масиву платежівР2Р

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST /api/payments/p2p/show/list дані за масивом Р2Р платежів

1.9. На стороні партнера після отримання відповіді на запит щодо на отримання даних по платежу Р2Р та за умови, якщо необхідно підтвердження платежу за LOOKUP

 • Обробляється відповідь та використовуючи отримані від UAPAY дані та дані клієнта формується запит, для підтвердження платежу за LOOKUP кодом, методом POST /api/payments/p2p/confirm

1.10. На стороні UAPAY після отримання запиту на підтвердження платежу за LOOKUP кодом

1.11.  На стороні партнера після отримання відповіді на запит щодо на отримання даних по платежу Р2Р та за умови, якщо необхідно підтвердження платежу за 3Ds


Механізм розірваного Р2Р переказу з платіжної карти на платіжну картку через API P2P (Funds) UAPAY

2. Здійснення розірваного Р2Р переказу з карти на карту через API А2С UAPAY

Здійснення розірваного Р2Р переказу можливо за умови виконання дій описаних у методах Створення картки у фреймі або Створення картки з механізмом авторизації

  2.1. На стороні партнера

 • Виникнення необхідності здійснення розірваного Р2Р переказу з карти на карту.
 • Передача запиту на створення сесії. Запит здійснюється за методом POST /api/sessions/create

  2.2. На стороні UAPAY після отримання запиту на створення сесії

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST api/sessions/create ідентифікатор сесії.

  2.3. Партнер ініціює створення розірваного платежу (дебетова операція)

 • Формується та передається до UAPAY запит на створення розірваного платежу POST /api/funds/put.

  2.4. На стороні UAPAY після отримання запиту на створення розірваного платежу

 • Обробляє запит та передає у відповідь на запит за методом POST /api/funds/put:
 • ID – переказу у системі провайдера;
 • ID – платежу у системі провайдера
 • Ключ розшифровки CVV

 2.6. На стороні партнера після отримання відповіді на створення розірваного платежу

 • Обробляється відповідь та використовуючи отримані від UAPAY дані та дані наявні у системі партнера формується запит на отримання даних по платежу Р2Р методом POST /api/payments/p2p/show

 2.7. На стороні UAPAY після отримання запиту на отримання даних по платежу Р2Р

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST /api/payments/p2p/show:
 • Тип підтвердження платежу (3DS або LOOKUP);
 • Адресу переадресації клієнта;
 • Сума переказу;
 • Додаткові параметри;
 • Статус операцii

 2.8. На стороні партнера після отримання відповіді на запит щодо на отримання даних по платежу Р2Р та за умови, якщо необхідно підтвердження платежу за LOOKUP

 • Обробляється відповідь та використовуючи отримані від UAPAY дані та дані клієнта формується запит, для підтвердження платежу за LOOKUP кодом, методом POST /api/payments/p2p/confirm

 2.9. На стороні UAPAY після отримання запиту на підтвердження платежу за LOOKUP кодом

2.11.  На стороні партнера після отримання відповіді на запит щодо на отримання даних по платежу Р2Р та за умови, якщо необхідно підтвердження платежу за 3Ds

2.12. Партнер ініціює створення розірваного платежу (кредитова операція)

 • Обробляється відповідь та використовуючи отримані від UAPAY дані та дані наявні у системі партнера формується запит на завершення розірваного платежу методом /wiki/spaces/AC/pages/616529933

2.13. На стороні UAPAY після отримання запиту на завершення розірваного платежу

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом /wiki/spaces/AC/pages/616529933:
 • ID – переказу у системі провайдера;