Створення картки у фреймі

Загальна інформація про створення карток 

Картка створюється за допомогою універсального фрейму для створення карток. Результат дії фрейму - id картки, яку ви зможете використати потім для створення платежу
Є декілька методів створення карток:

 1. "createCard" - Створення повної (з терміном дії) картки - може бути використана для списання коштів.
 2. "createShortCard" - Створення неповної (без терміну дії) картки - може бути використана для зарахування коштів.

Для того, щоб створити фрейм для створення карток потрібно:

 1. Сформувати запит на створення фрейму

 2. Підписати його за допомогою бібліотеки jwt

 3. Вставити код фрейму, який містить щойно підписаний JWT-токен в код html-сторінки

 4. Створити кнопку та обробник на подію натискання кнопки, яка буде сабмітити фрейм для відправки данних

 5. Отримати відповідь одним із способів, описаних у 2 кроці, в залежності від того де застосовується додавання картки (мобільний чи веб додаток)

 6. Зберегти у себе id картки для подальшого використання


Крок 1: Створення фрейму

Створення запиту

Для початку, напишемо наш запит на створення фрейму, наприклад:

{
 "params": {
  "clientId": 1,
  "method": "createCard",
  "enableRedirectResponse": true,
  "version": 2
 },
 "iat": 1534158275
}

де:

Параметр

ОписТипЧи обов'язковий це параметр?Приклад
params.clientId

id клієнта (можна отримати в кабінеті компанії)

INTТак1
params.methodМетод створення картки: "createCard" або "createShortCard"STRINGТакcreateCard
params.enableRedirectResponseВідповідь у виді редіректу або івенту "message" з фрейму на зовніBOOLEANТакtrue
params.version

Версія фрейму, якщо параметр не передавати, то за замовчуванням - 1

Використовуйте новішу версію

Ми радимо вам використовувати версію 2, оскільки вона більш функціональна і має сучасніший дизайн.

Також, з часом ми перестанемо підтримувати версію 1

INTНі2
iat

International Atomic Time. В нашій ситуації - це "UNIX-час", тобто, кількість секунд, яка пройшла з 1 січня 1970 р. до моменту виконання запиту

INTТак1534158275

Підписання запиту

Підпишемо наш запит за допомогою jwt та алгоритму HS256 ключем, який отримали в вашому кабінеті, зареєструвавшись у системі. Сам процес підписання може мати відмінності в залежності від того, яку реалізацію бібліотеки ви оберете. Але, після нього ви отримаєте рядок, в якому буде закодовано ваш запит.

Приклад такого рядку - JWT-токену:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwYXJhbXMiOnsiY2xpZW50SWQiOjEsIm1ldGhvZCI6ImNyZWF0ZUNhcmQiLCJlbmFibGVSZWRpcmVjdFJlc3BvbnNlIjp0cnVlLCJ2ZXJzaW9uIjoyfSwiaWF0IjoxNTM0MTU4Mjc1fQ.oOCJLZBnsL1EPwCHaV2KEZ-EEWilJR23Gf3OhQ1irsw

Тепер потрібно сформувати URL замінивши параметр {token} (це і є ваш сформований JWT-токен), а також передати мову локалізації інтерфейсу, якщо це потрібно, за допомогою query string параметру locale, можна передати -  "ua", "en", "ru".

https://api.demo.uapay.ua/api/iframe/{token}?locale=ua

Приклад уже сформованого URL, який треба вставити в src фрейму:

https://api.demo.uapay.ua/api/iframe/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwYXJhbXMiOnsiY2xpZW50SWQiOjEsIm1ldGhvZCI6ImNyZWF0ZUNhcmQiLCJlbmFibGVSZWRpcmVjdFJlc3BvbnNlIjp0cnVlLCJ2ZXJzaW9uIjoyfSwiaWF0IjoxNTM0MTU4Mjc1fQ.oOCJLZBnsL1EPwCHaV2KEZ-EEWilJR23Gf3OhQ1irsw?locale=ua

Інтеграція фрейму в html-сторінку

Для ініціалізації фрейму треба вставити його код в html-сторінку:

<iframe id="uapayFrame" style="height: 50%; width: 100%" src="https://api.demo.uapay.ua/api/iframe/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwYXJhbXMiOnsiY2xpZW50SWQiOjEsIm1ldGhvZCI6ImNyZWF0ZUNhcmQiLCJlbmFibGVSZWRpcmVjdFJlc3BvbnNlIjp0cnVlfSwiaWF0IjoxNTM0MTU4Mjc1fQ.2IgQHppcYE69VD8qrZEFX9A2fK_rras2M1AzcXkdM4A"></iframe>

Створення кнопки для сабміту фрейму на відправку запиту на створення картки

<button id="btnSubmit">Створити картку</button>

Створення обробника події натиску кнопки фрейму

Після коду фрейму та кнопки необхідно додати також код обробки події натиску кнопки

<script>
  let iframe = document.getElementById('uapayFrame').contentWindow;
  let button = document.getElementById('btnSubmit');

  button.addEventListener('click', function (e) {
    iframe.postMessage('Submit', "*");
  });
</script>Крок 2: Отримання відповіді

В залежності від того де розроблюється функціонал для створення карток, використовується різні методики отримання відповіді (результату запиту) від фрейму:

1. Мобільний додаток
 • В запит на створення фрейму (створення токену з кроку 1) потрібно передати параметр enableRedirectResponse: true
 • Після того, як користувач введе дані картки та натисне кнопку збереження, у фреймі буде створено токен карти і після цього буде зроблений 302 редірект фрейму, який буде містити в URL відповідь на запит від системи UAPAY. А в мобільному додатку потрібно додати обробник на подію "редірект" для отриманняя даних по карті.

  Приклад отриманого редіректу: 

  1) Для методу "createCard":

  https://addcards.demo.uapay.ua/success?payload=FFHV5W9sKTeUopktwnhMF1FRCcMna7FGBV98RN4g2BQZJJC7YxXhHtqV7oTUhTKGJKGvgA4Gh4Mmf2AFFPAP5mSGht1tK6Nb7A5imEzDiqVYhrqXtSexmGkNv3syNj5vULqzMa

  де:
  payload - дані по карті, закодовані в base58 (треба розкодувати)

  Приклад розкодованого payload

  { 
    "id":"c45b0a87-3af4-4cd1-9466-252acc8d1c29",
    "cvv":"123",
    "panMasked":"123456*7890"
  }

  де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  id

  id щойно створеної картки

  STRING"c45b0a87-3af4-4cd1-9466-252acc8d1c29"
  cvv

  CVV2\CVC код картки

  STRING"123"
  panMasked

  замаскований пан картки

  STRING

  "123456*7890"

  2) Для методу "createShortCard":

  https://addcards.demo.uapay.ua/success?payload=6vUVcDK623kYcyVux2WuRxmsTRwB8FEfUmjNtb3n3XW9oESnsHeZ2yMnJ2iXuq16xiy2ic5pFk7FoWhezWLfmw44khFrnhNowczB55zDh41Fevx

  де:
  payload - дані по карті, закодовані в base58 (треба розкодувати))

  Приклад розкодованого payload

  { 
    "id":"c45b0a87-3af4-4cd1-9466-252acc8d1c29"
    "panMasked":"123456*7890"
  }

  де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  id

  id щойно створеної картки

  STRING"c45b0a87-3af4-4cd1-9466-252acc8d1c29"
  panMasked

  замаскований пан картки

  STRING

  "123456*7890"

2. Веб-додаток
 • В запит на створення фрейму (створення токену з кроку 1) потрібно передати параметр enableRedirectResponse: false
 • Після того, як користувач введе дані картки та натисне кнопку збереження, у фреймі буде створено токен карти і після цього фрейм відправить назовні подію "message", в якій буде міститися відповідь на запит від системи UAPAY. А на сторінці потрібно додати обробник на подію "message" для отриманняя даних по карті:

  <script>
    function listener(event) {
      // Ввімкнути перевірку на production середовищі
      /*if(event.origin !='https://addcards.uapay.ua'){
        return;
      }*/
  
      if (event.data) {
        if (event.data.name === 'Success') { //{name: 'Success', payload: '2zNu7MwoGaztBeJNjNA5rmyos2aq6mrcrb2zst6AFPVfNscFNTt8C8ZJF2qAskcLUuQKU9B2BUe5xLPH5KqkDWaECVSQjPdPYuCERRH7tnhzZGmen8'}
          alert('payload: ' + event.data.payload);
          console.log('event.data.payload');
        } else if (event.data.name === 'Error') { //{name: 'Error', code: 'TIMEOUT_ERROR'}
          alert('Error: ' + event.data.code);
        }
      }
    }
    window.addEventListener("message", listener, false);
  </script>


  Отримання відповіді

  Після успішного створення картки отримаємо на обробник подіі "message" у змінну event отримаємо таку відповідь:
  1) Для методу "createCard" (створення повної картки з cvv):

  {
    "name": "Success",
    "payload": "FFHV5W9sKTeUopktwnhMF1FRCcMna7FGBV98RN4g2BQZJJC7YxXhHtqV7oTUhTKGJKGvgA4Gh4Mmf2AFFPAP5mSGht1tK6Nb7A5imEzDiqVYhrqXtSexmGkNv3syNj5vULqzMa"
  }

  Де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  name

  Коротке повідомлення про успіх або помилку при виконанні запиту.

  "Success" - запит виконано успішно,

  "Error" - сталась помилка при виконанні запиту

  STRING"Success" або "Error"
  payload

  дані створеної картки, закодовані у base58

  STRING

  "2zNu7MwoGaztBeJNjNA5rmyos2aq6mrcrb2zst6AFPVfNscFNTt8C8ZJF2qAskcLUuQKU9B2BUe5xLPH5KqkDWaECVSQjPdPYuCERRH7tnhzZGmen8"  Розшифровка відповіді

  Після розкодування payload з base58 ми отримаємо дані створеної картки:

  {
    "id": "01afbcfc-a44e-47f7-886b-673bc6f2573d",
    "cvv": "123",
    "panMasked": "411111*1111"
  }

  де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  id

  id щойно створеної картки

  STRING"01afbcfc-a44e-47f7-886b-673bc6f2573d"
  cvv

  CVV2\CVC код картки

  STRING"123"
  panMasked

  замаскований пан картки

  STRING

  "411111*1111"

  2) Для методу "createShortCard" (створення картки без cvv):

  {
    name: "Success",
    payload: "QtDZHvcnhSoxHr1LxrNdg64iei966jYsX9465pqh82k5Q6TQhdhuLh4oy2F82WydxBa94L4ga1JSEELQn8AEU11qi98FigGAp"
  }

  Де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  name

  Коротке повідомлення про успіх або помилку при виконанні запиту.

  "Success" - запит виконано успішно,

  "Error" - сталась помилка при виконанні запиту

  STRING"Success" або "Error"
  payload

  дані створеної картки, закодовані у base58

  STRING

  "QtDZHvcnhSoxHr1LxrNdg64iei966jYsX9465pqh82k5Q6TQhdhuLh4oy2F82WydxBa94L4ga1JSEELQn8AEU11qi98FigGAp"  Розшифровка відповіді

  Після розкодування payload з base58 ми отримаємо дані створеної картки:

  {
    "id":"138ebdb9-3544-4e63-a2d9-bf20e0e9a116",
    "panMasked":"411111*1111"
  }

  де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  id

  id щойно створеної картки

  STRING"138ebdb9-3544-4e63-a2d9-bf20e0e9a116"
  panMasked

  замаскований пан картки

  STRING

  "411111*1111"