Створення картки у фреймі

Загальна інформація про створення карток 

Картка створюється за допомогою універсального фрейму для створення карток. Результат дії фрейму - id картки, яку ви зможете використати потім для створення платежу
Є декілька методів створення карток:

 1. "createCard" - Створення повної (з терміном дії) картки - може бути використана для списання коштів.
 2. "createShortCard" - Створення неповної (без терміну дії) картки - може бути використана для зарахування коштів.

Для того, щоб створити фрейм для створення карток потрібно:

 1. Сформувати запит на створення фрейму

 2. Підписати його за допомогою бібліотеки jwt

 3. Вставити код фрейму, який містить щойно підписаний JWT-токен в код html-сторінки

 4. Створити кнопку та обробник на подію натискання кнопки, яка буде сабмітити фрейм для відправки данних

 5. Отримати відповідь одним із способів, описаних у 2 кроці, в залежності від того де застосовується додавання картки (мобільний чи веб додаток)

 6. Зберегти у себе id картки для подальшого використання


Крок 1: Створення фрейму

Створення запиту

Для початку, напишемо наш запит на створення фрейму, наприклад:

де:

Параметр

ОписТипЧи обов'язковий це параметр?Приклад
params.clientId

id клієнта (можна отримати в кабінеті компанії)

INTТак1
params.methodМетод створення картки: "createCard" або "createShortCard"STRINGТакcreateCard
params.enableRedirectResponseВідповідь у виді редіректу або івенту "message" з фрейму на зовніBOOLEANТакtrue
params.version

Версія фрейму, якщо параметр не передавати, то за замовчуванням - 1

INTНі2
iat

International Atomic Time. В нашій ситуації - це "UNIX-час", тобто, кількість секунд, яка пройшла з 1 січня 1970 р. до моменту виконання запиту

INTТак1534158275

Підписання запиту

Підпишемо наш запит за допомогою jwt та алгоритму HS256 ключем, який отримали в вашому кабінеті, зареєструвавшись у системі. Сам процес підписання може мати відмінності в залежності від того, яку реалізацію бібліотеки ви оберете. Але, після нього ви отримаєте рядок, в якому буде закодовано ваш запит.

Приклад такого рядку - JWT-токену:

Тепер потрібно сформувати URL замінивши параметр {token} (це і є ваш сформований JWT-токен), а також передати мову локалізації інтерфейсу, якщо це потрібно, за допомогою query string параметру locale, можна передати -  "ua", "en", "ru".

Приклад уже сформованого URL, який треба вставити в src фрейму:

Інтеграція фрейму в html-сторінку

Для ініціалізації фрейму треба вставити його код в html-сторінку:

Створення кнопки для сабміту фрейму на відправку запиту на створення картки

Створення обробника події натиску кнопки фрейму

Після коду фрейму та кнопки необхідно додати також код обробки події натиску кнопкиКрок 2: Отримання відповіді

В залежності від того де розроблюється функціонал для створення карток, використовується різні методики отримання відповіді (результату запиту) від фрейму:

1. Мобільний додаток
 • В запит на створення фрейму (створення токену з кроку 1) потрібно передати параметр enableRedirectResponse: true
 • Після того, як користувач введе дані картки та натисне кнопку збереження, у фреймі буде створено токен карти і після цього буде зроблений 302 редірект фрейму, який буде містити в URL відповідь на запит від системи UAPAY. А в мобільному додатку потрібно додати обробник на подію "редірект" для отриманняя даних по карті.

  Приклад отриманого редіректу: 

  1) Для методу "createCard":

  де:
  payload - дані по карті, закодовані в base58 (треба розкодувати)

  Приклад розкодованого payload

  де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  id

  id щойно створеної картки

  STRING"c45b0a87-3af4-4cd1-9466-252acc8d1c29"
  cvv

  CVV2\CVC код картки

  STRING"123"
  panMasked

  замаскований пан картки

  STRING

  "123456*7890"

  2) Для методу "createShortCard":

  де:
  payload - дані по карті, закодовані в base58 (треба розкодувати))

  Приклад розкодованого payload

  де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  id

  id щойно створеної картки

  STRING"c45b0a87-3af4-4cd1-9466-252acc8d1c29"
  panMasked

  замаскований пан картки

  STRING

  "123456*7890"

2. Веб-додаток
 • В запит на створення фрейму (створення токену з кроку 1) потрібно передати параметр enableRedirectResponse: false
 • Після того, як користувач введе дані картки та натисне кнопку збереження, у фреймі буде створено токен карти і після цього фрейм відправить назовні подію "message", в якій буде міститися відповідь на запит від системи UAPAY. А на сторінці потрібно додати обробник на подію "message" для отриманняя даних по карті:


  Отримання відповіді

  Після успішного створення картки отримаємо на обробник подіі "message" у змінну event отримаємо таку відповідь:
  1) Для методу "createCard" (створення повної картки з cvv):

  Де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  name

  Коротке повідомлення про успіх або помилку при виконанні запиту.

  "Success" - запит виконано успішно,

  "Error" - сталась помилка при виконанні запиту

  STRING"Success" або "Error"
  payload

  дані створеної картки, закодовані у base58

  STRING

  "2zNu7MwoGaztBeJNjNA5rmyos2aq6mrcrb2zst6AFPVfNscFNTt8C8ZJF2qAskcLUuQKU9B2BUe5xLPH5KqkDWaECVSQjPdPYuCERRH7tnhzZGmen8"  Розшифровка відповіді

  Після розкодування payload з base58 ми отримаємо дані створеної картки:

  де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  id

  id щойно створеної картки

  STRING"01afbcfc-a44e-47f7-886b-673bc6f2573d"
  cvv

  CVV2\CVC код картки

  STRING"123"
  panMasked

  замаскований пан картки

  STRING

  "411111*1111"

  2) Для методу "createShortCard" (створення картки без cvv):

  Де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  name

  Коротке повідомлення про успіх або помилку при виконанні запиту.

  "Success" - запит виконано успішно,

  "Error" - сталась помилка при виконанні запиту

  STRING"Success" або "Error"
  payload

  дані створеної картки, закодовані у base58

  STRING

  "QtDZHvcnhSoxHr1LxrNdg64iei966jYsX9465pqh82k5Q6TQhdhuLh4oy2F82WydxBa94L4ga1JSEELQn8AEU11qi98FigGAp"  Розшифровка відповіді

  Після розкодування payload з base58 ми отримаємо дані створеної картки:

  де:

  Параметр

  ОписТипПриклад
  id

  id щойно створеної картки

  STRING"138ebdb9-3544-4e63-a2d9-bf20e0e9a116"
  panMasked

  замаскований пан картки

  STRING

  "411111*1111"