UAPAY - національний платіжний сервіс

Формування звіту "Звіт про прийняті платежі"

Метод для формування і отримання файла звіту “Звіт про прийняті платежі”. Використовується для отримання звіту по прийнятим платежам у вигляді файлу в форматі *.xlsx (в форматі base64) в розрізі сервісів клієнта, за обрану дату.

Запит:

Ключ

Опис

Тип

Чи обов'язковий параметр?

Приклад

Ключ

Опис

Тип

Чи обов'язковий параметр?

Приклад

sessionId

id сесії кліента

string, uuid

так

"00684a7f-3d5c-43f4-b4d1-ea994226be9c"

date

дата за яку потрібно згенерувати звіт

string

так

"YYYY-MM-DD"

serviceId

ідентифікатор сервісу

number

так

2334

Приклад запиту
{ "params": { "sessionId": "32c288a0-38cb-470f-8fdc-dac46aee2a9f", "date": "2023-11-24", "serviceId": 234 } }

 

Відповідь:

Ключ

Опис

Тип

Приклад

Ключ

Опис

Тип

Приклад

datadata

base64 звіту

string

"UEsDBBQACAgIALdTc1gcAAAA=="

filename

назва файлу

string

"acquiring_Test_merchant_24_11_2023.xlsx"

Приклад відповіді
{ "status": 1, "data": { "data": "UEsDBBQACAgIALdTc1gcAAAA==", "filename": "acquiring_Test_merchant_24_11_2023.xlsx" }


У випадку якщо за обрану дату відсутні успішні платежі - у відповіді буде міститися файл, в якому будуть відсутні платежі.

UAPAY - національний платіжний сервіс
pay@uapay.ua