Отримання даних по масиву інвойсів (Invoices show list)

Метод для отримання основної інформації за масивом інвойсів. (В одному запиті не може міститись більш 100 (сто) платежів).

URI

POST /api/invoicer/invoices/show/list

Запит:

Ключ
Опис
Тип
Чи обов'язковий параметр?
Приклад
paramssessionIdid сесії клієнтаstring, uuidтак

"52be10d0-d094-4ede-b201-904783df5f8d"

externalIdsмасив Id у зовнішній системімасив stringякщо немає  id

["73737fa2-7130-8366-ab17-65ebbb359821",
"ce0c225b-b142-0ad0-3802-172b7598ea55"]

idsмасив  Id інвойсів в системі UAPAYмасив string, uuidякщо немає externalId["000c6d12-0d2e-4402-bf62-c474c92fc842",
"9251607b-e652-4d11-8f3c-91fc4b2b1427"]


Приклад запиту по id інвойса
{ 
  "params":{ 
   "sessionId":"9499b6f1-907c-4907-93bf-5d89bda6c40a",
   "ids":[ 
     "000c6d12-0d2e-4402-bf62-c474c92fc842",
     "9251607b-e652-4d11-8f3c-91fc4b2b1427"
   ]
  }
}


Приклад запиту по зовнішньому id платежу
{ 
  "params":{ 
   "sessionId":"9499b6f1-907c-4907-93bf-5d89bda6c40a",
   "externalIds":[ 
     "73737fa2-7130-8366-ab17-65ebbb359821",
     "ce0c225b-b142-0ad0-3802-172b7598ea55"
   ]
  }
}

Відповідь:


Ключ
Опис
Тип
Приклад
status

Статус. 0 - помилка, 1 - успіх

integer

1

data


invoices[].{}масив даних за інвойсамиarray

Id

id інвойсуstring, uuid
"edacfce8-eb97-4f4f-8fa2-0fb044932ac3"
externalIdid операції у зовнішній системіstring"004ce685-4948-407a-a11a-57151e8d1bd7"
invoiceNumberномер інвойсуinteger14
clientIdid клієнтаinteger1
systemTypeтип платіжної системиstring"P2P"|"ECOM"|"BILLER"
amountсума платежуinteger100
reusabilityпараметр багаторазового використання інвойсуbooleantrue
descriptionопис призначення інвойсуstring
"тестовый платеж"
invoiceStatusстатус інвойсуstring"ACTIVE" или "'INACTIVE'"
redirectUrlадреса перенаправленняstring
"https://uapay.ua"
callbackUrlадреса відправки пост-відповідейstring
"http://ptsv2.com/t/test_server/post"
createdAtдата створення інвойсуinteger
"2018-09-07T16:53:21.000Z"
typeтип інвойсуstring"PAY", "HOLD", "SUBSCRIBE"
emailелектронна пошта, задана при створенні інвойсуstring"test@uapay.ua"
extraInfoполе для передачі додаткової інформації щодо інвойсуobject
{"base":true,"origin":"invoicer","email":"test@ukr.net"}
serviceData[].{}

масив даних по сервісах (тільки для systemType = "ECOM", крім type = "SUBSCRIBE")

['serviceId','destination','destinationName','account','mfo','okpo','bankName','description','amount']paymentsданные по платежах данного инвойсаarray

"[ ]"

payments[].{}об'єкт з даними за платежами ['invoiceId','paymentId','number', 'receiptId', 'amount', 'commission', 'currency', 'cardFromMasked', 'cardToMasked', 'cardFromId', 'cardToId', 'sendOperationId', 'receiveOperationId', 'paymentStatus', 'status', 'paidAt', 'reversedAt','finishedAt','canceledAt','createdAt','updatedAt', 'chequeLink']

clientNameназва клієнтаstring
"UAPAY"
cardToIdid карти зарахуванняstring, uuid
"91c78d52-4a28-4c1e-ac5a-079ca5cd029c"Приклад відповіді
{
  "status": 1,
  "data": {
    "invoices": [
      {
        "id": "0004cf22-3a80-475c-bee4-96d6417358a7",
        "externalId": "1500383075",
        "invoiceNumber": 723,
        "clientId": 1,
        "clientName": "UAPAY",
        "description": "Ліцензія",
        "tag": null,
        "systemType": "ECOM",
        "amount": 100,
        "reusability": true,
        "invoiceStatus": "ACTIVE",
        "type": "PAY",
        "serviceData": {},
        "redirectUrl": "https://uapay.ua",
        "callbackUrl": "http://ptsv2.com/t/test_server/post",
        "extraInfo": {},
        "cardToId": null,
        "createdAt": "2018-11-07T12:13:06.000Z",
        "payments": [
          {
            "invoiceId": "0004cf22-3a80-475c-bee4-96d6417358a7",
            "paymentId": "e90c8459-3e79-4c86-a3fd-18e0b0cb841b",
            "number": 948,
            "receiptId": "E76EZFQFK2FE",
            "amount": 100,
            "commission": 1,
            "currency": "980",
            "cardFromMasked": "5269615505",
            "cardFromId": "9ac4999f-79ea-40f0-9227-ef5417573c5b",
            "paymentStatus": "FINISHED",
            "status": "FINISHED",
            "finishedAt": "2018-11-07T10:21:30.000Z",
            "createdAt": "2018-11-07T12:19:24.000Z",
            "updatedAt": "2018-11-07T12:21:30.000Z",
            "chequeLink": "https://uapay.ua/api/acquiring/receipts/v2/e90c8459-3e79-4c86-a3fd-18e0b0cb841b.pdf"
          }
        ],
        "recurringData": {}
      },
      {
        "error": {
          "code": "WRONG_ID",
          "details": {
            "id": "10eaaf72-9bbe-45e1-8bf4-d6641fb3ebfc"
          }
        }
      }
    ]
  }
}