Отримання даних по масиву платежів P2P (Show Payment list)

Метод для отримання основної інформації по масиву платіжів. 

URI

POST /api/payments/p2p/show/list

Запит:

Ключ
Опис
Тип
Чи обов'язковий параметр?
Приклад
paramssessionIdid сесії клієнтаstring, uuidтак

"52be10d0-d094-4ede-b201-904783df5f8d"

dataexternalIdsмасив Id у зовнішній системімасив stringякщо немає  id

["1540376051893", "1540376051895"]

idsмасив  Id платежу в системі UAPAYмасив string, uuidякщо немає externalId["0580d7dc-709c-40e9-b0a7-635d8001ef85", "81b749bf-36d0-4758-8728-f84d71b42df8"]


Приклад запиту по id платежу
{
  "params": {
    "sessionId": "9499b6f1-907c-4907-93bf-5d89bda6c40a",
    "ids": [
      "3754df2d-2506-4993-b859-4635737da4c2",
      "0035dede-d1b2-4c5a-a204-790953c2bb2a"
    ]
  }
}


Приклад запиту по зовнішньому id платежу
{
  "params": {
    "sessionId": "9499b6f1-907c-4907-93bf-5d89bda6c40a",
    "externalIds": [
      "12345",
      "67890"
    ]
  }
}

Відповідь:

Ключ
Опис
Тип
Приклад
status

Статус. 0 - помилка, 1 - успіх

integer

1

data
id

id операції в нашій системі

string, uuid

"3754df2d-2506-4993-b859-4635737da4c2"

externalId

id операції у зовнішній системі

string

"67890"

numberПослідовний номер платежуstring"17455082"
statusСтатус операціїstringзначения: "FINISHED", "REJECTED"
amountСума платежу в копійкахinteger100
recipient.phoneТелефон получателяstring380631621234
recipient.emailЭмейл получателяstringnullПриклад відповіді
{
  "status": 1,
  "data": {
    "payments": [
      {
        "id": "3754df2d-2506-4993-b859-4635737da4c2",
        "status": "FINISHED",
        "number": "17455082",
        "amount": 100,
        "externalId": "67890",
        "recipient": {
          "phone": "380631621234",
          "email": null
        }
      },
      {
        "id": "0035dede-d1b2-4c5a-a204-790953c2bb2a",
        "status": "REJECTED",
        "number": "17367798",
        "amount": 100000,
        "externalId": "12345",
        "recipient": {
          "phone": "",
          "email": ""
        },
        "reason": {
          "code": "NOT_ENOUGH_MONEY",
          "message": "Shortage of funds",
          "fields": {
            "data": {
              "cardFrom": {
                "pan": "NOT_ENOUGH_MONEY"
              }
            }
          }
        },
        "responseCode": "116"
      }
    ]
  }
}