Безпечна угода

Вступ

Escrow Box - це сервіс для створення та проведення безпечних угод.

Дана документація описує API інтерфейс, який використовується для того, щоб інтегрувати можливості сервісу Escrow Box в особистий проект клієнта і базується на використанні архітерктури взаемодії Server-Server.

API призначений для розробників і супроводжується детальною документацією.

Загальні положення

API сервісу Escrow Box працює по протоколу HTTP і являє собою набір методів, за допомогою яких здійснюються запити і повертаються відповіді для кожної операції. Всі запити відправляються з авторизацією від певного клієнта. Всі відповіді приходять у вигляді JSON структур, успішні - мають статус-код 200, помилки - статус код 400.

Всі посилання на запити к API в цій документації включають обов'язковий основний URL:

Зміст