Створення інвойсу (Invoice create)

Метод для створення інвойсу

URI

POST api/invoicer/invoices/create

Запит:

Ключ

Опис

Тип

Обов'язковість

Приклад

Ключ

Опис

Тип

Обов'язковість

Приклад

params

sessionId

id сесії клієнта

string, uuid

так

"613f7045-03a2-4bbb-8ff8-e2202e71d41f"

systemType

тип системи оплати

string

так

"ECOM" або "P2P"

data

externalId

зовнішній id (ідентифікатор в системі партнера)

string

так

"1500383075"

type

тип операції

string

так

"PAY", "HOLD", "SUBSCRIBE"

cardTo{}.id

id картки

string, uuid

так (якщо systemType = "P2P")

"b8220f46-8c28-4068-9488-2e1b37359b06"

reusability

параметр багаторазового використання інвойсу

boolean

ні

true/false

description

опис призначення інвойсу

string

так

"тестовый платiж"

amount

сума платежу (у копійках)

integer

так (якщо type = "SUBSCRIBE")

100

recurringInterval

інтервал проведення рекурентних платежів (в днях, до 366)

integer

так (якщо type = "SUBSCRIBE")

1

expiresAt

дата закінчення дії рекуретних платежів

integer

так (якщо type = "SUBSCRIBE")

1539345600000

redirectUrl

адреса перенаправлення; якщо не передавати - не буде виводитися користувачу кнопка “Перейти на сайт“

string

ні

"https://uapay.ua"

extraInfo

поле для передачі додаткової інформації щодо інвойсу

json

ні

"extraInfo":"{\"phoneFrom\":\"380971112233\",\"phoneTo\":\"380631112233\",\"cardToId\":\"216f8390-9abc-428d-89d6-7be50183afb5\"}"

email

електронна пошта, на яку автоматично відправиться квитанція після успішної оплати, тільки для reusability = false

string

ні

"test@uapay.ua"

callbackUrl

адреса для відправки callback, деталі тут

string

ні

"https://uapay.ua"

payExpiresAt

дата терміну дії оплати інвойсу

string

ні

"2021-07-28 15:00:00"

services

 

 

ні

 

serviceId

ід сервісу

integer

ні

 

destination

опис призначення платежу

string

ні

"Призначення платежа 1"

destinationName

додатковий опис, на користь кого здійснюється оплата

string

ні

"Отримувач1"

description

опис замовлення, відображається в квитанції

string

ні

"Опис призначення замовлення"

amount

сума в копійках

integer

ні

1000

Приклад запиту з типом ECOM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 { "params": { "sessionId": "613f7045-03a2-4bbb-8ff8-e2202e71d41f", "systemType": "ECOM" }, "data": { "externalId": "1500383075", "reusability": false, "description": "тестовый платiж", "amount": 100, "redirectUrl": "https://uapay.ua", "type": "PAY", "extraInfo":"{\"phoneFrom\":\"380971112233\",\"phoneTo\":\"380631112233\",\"cardToId\":\"216f8390-9abc-428d-89d6-7be50183afb5\"}" } }
Приклад запиту з типом ECOM (мультисервiс)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 { "params": { "sessionId": "613f7045-03a2-4bbb-8ff8-e2202e71d41f", "systemType": "ECOM" }, "data": { "externalId": "1500383075", "reusability": false, "description": "Опис призначення замовлення", "redirectUrl": "https://uapay.ua", "type": "PAY", "services": [ { "serviceId": 1, "destination": "Призначення платежа 1", "destinationName": "Отримувач1", "description": "Опис призначення замовлення (відображається в квитанції)", "amount": 1000 }, { "serviceId": 2, "destination": "Призначення платежа 2", "destinationName": "Отримувач2", "description": "Опис призначення замовлення (відображається в квитанції)", "amount": 2000 } ] } }
Приклад запиту з типом ECOM (динамічний)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 { "params": { "sessionId": "613f7045-03a2-4bbb-8ff8-e2202e71d41f", "systemType": "ECOM" }, "data": { "externalId": "1500383075", "reusability": false, "description": "тестовый платiж", "redirectUrl": "https://uapay.ua", "type": "PAY", "services": [ { "serviceId": 1, "iban": "UA461234560000026002001304675", "okpo": "12345678", "destination": "Адміністративний збір1", "destinationName": "Отримувач1", "bankName": "ПАТ Банк", "description": "Адміністративний збір1", "amount": 1000 } ] } }
Приклад запиту з типом ECOM (рекурентний платіж, type = "SUBSCRIBE")
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 { "params":{ "sessionId":"613f7045-03a2-4bbb-8ff8-e2202e71d41f", "systemType":"ECOM" }, "data":{ "externalId":"1500383075", "description":"тестовый платiж", "amount":15000, "type":"SUBSCRIBE", "recurringInterval":30, "expiresAt": 1539345600000 } }
Приклад запиту з типом ECOM (відкрита сума)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 { "params": { "sessionId": "613f7045-03a2-4bbb-8ff8-e2202e71d41f", "systemType": "ECOM" }, "data": { "externalId": "1500383075", "reusability": false, "description": "тестовый платiж з відкритою сумою", "redirectUrl": "https://uapay.ua", "type": "PAY", "extraInfo":"{\"phoneFrom\":\"380971112233\",\"phoneTo\":\"380631112233\",\"cardToId\":\"216f8390-9abc-428d-89d6-7be50183afb5\"}" } }
Приклад запиту з типом P2P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 { "params": { "sessionId": "000ab70b-ef76-4385-a0f5-a98693c716f1", "systemType": "P2P" }, "data": { "type": "PAY", "externalId": "1500383075", "cardTo": { "id": "b8220f46-8c28-4068-9488-2e1b37359b06" }, "reusability": false, "description": "тестовый платiж", "amount": 100, "redirectUrl": "https://uapay.ua" } }

 

Відповідь:

Ключ

Опис

Тип

Приклад

Ключ

Опис

Тип

Приклад

status

Статус. 0 - помилка, 1 - успіх

integer

1

dataid

id інвойсу

string, uuid

"d754517b-7138-46c3-9ce2-f4857910b120"

paymentPageUrl

адреса сторінки платежу

string

"https://payment.demo.uapay.ua/i/d754517b-7138-46c3-9ce2-f4857910b120"

paymentPageUrlQR

адреса QR коду сторінки

string

"https://api.demo.uapay.ua/api/qr/invoicer/d754517b-7138-46c3-9ce2-f4857910b120"

 

Приклад вiдповiдi
1 2 3 4 5 6 7 8 { "status": 1, "data": { "id": "d754517b-7138-46c3-9ce2-f4857910b120", "paymentPageUrl": "https://payment.demo.uapay.ua/i/d754517b-7138-46c3-9ce2-f4857910b120", "paymentPageUrlQR": "https://api.demo.uapay.ua/api/qr/invoicer/d754517b-7138-46c3-9ce2-f4857910b120" } }