Створення платежу (Init Charge Card)

Метод для створення платежу на поповнення карти в 2 кроки. Це - перший крок - створення платежу в базі даних.
Чекає sessionId для авторизації та даних по самому платежу - зовнішній ідентифікатор, карта, сума ...
Сума переказу може передаватися 2-ма варіантами:

  1. Передачею загальної суми платежу (сума переказу + сума комісії) в параметрі data.totalAmount
  2. Передачею суми переказу і комісії в окремих полях data.amount и data.commissionAmount. В даному випадку обидва поля обов'язкові. Цей варіант потрібен для перевірки вірності розрахунку комісії

Запит:

Ключ
Опис
Тип
Чи обов'язковий параметр?
Приклад
paramssessionIdid сесії кліентаstring, uuidтак

"f22b8709-18c9-40e1-a4fa-77aa5b524fc6"

dataexternalIdId операції у зовнішній системі. Повинен бути унікальнимstringтак"xyz123"
cardTo.panПан карти для поповненняstring, panякщо немає cardTo.id"1111222233334444"
cardTo.idId карти для поповненняstring, uuidякщо немає cardTo.pan

"004ce685-4948-407a-a11a-57151e8d1c12"

totalAmountСума поповнення в копійках (тіло і комісія)integerякщо немає amount10000
amount

Сума тіла перекладу поповнення в копійках

integerякщо немає totalAmount10000

commissionAmount

Сума комісії перекладу в копійкахintegerякщо немає totalAmount10000
currencyЦифровий код валютиintegerтак980
descriptionДодатковий опис до переказуstringні"За послуги"Відповідь:

Ключ
Опис
Тип
Приклад
status

Статус. 0 - помилка, 1 - успіх

integer

1

data
id

id операції в системі UAPAY

string, uuid

"004ce685-4948-407a-a11a-57151e8d1bd7"

externalId

Id операції у зовнішній системі. Повинен бути унікальним

string

"xyz123"