Механізм поповнення платіжної карти через API А2С UAPAY виглядає наступним чином


1. Поповнення платіжної карти через API А2С UAPAY

1.1. На стороні партнера

 • Виникнення необхідності поповнити платіжну картку.
 • Передача запиту на створення сесії. Запит здійснюється за методом POST /api/sessions/create


1.2. На стороні UAPAY після отримання запиту на створення сесії

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST api/sessions/create ідентифікатор сесії.


1.3. На стороні партнера після отримання ідентифікатору сесії та за необхідності проведення розрахунку комісії:


1.4. На стороні UAPAY після отримання запиту на розрахунок комісійної винаороди

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST api/funding/calculateCommission розраховану суму комісії.


1.5. На стороні партнера після отримання відповіді на створення сесії або на розрахунок комісійної винагороди

 • Обробляється відповідь та використовуючи отримані від UAPAY дані та дані наявні у системі партнера формується запит на створення платежу на поповнення платіжної картки методом POST /api/funding/initChargeCard


1.6. На стороні UAPAY після отримання запиту на створення платежу для поповнення платіжної картки

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST /api/funding/initChargeCard:
  • ID – операції в системі UAPAY;
  • Статус операції.


1.7. На стороні партнера після отримання відповіді на запит щодо створення платежу для поповнення платіжної картки

 • Обробляється відповідь та використовуючи отримані від UAPAY дані та дані клієнта формується запит, для підтвердження платежу, методом POST /api/funding/confirmChargeCard


1.8. На стороні UAPAY після отримання запиту на підтвердження платежу

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за POST /api/funding/confirmChargeCard:
  • ID – операції в системі UAPAY;
  • Статус операції.


1.9. На стороні партнера після отримання відповіді на запит щодо підтвердження платежу

 • Використовуючи отримані від UAPAY дані формується запит для отримання даних за платежем, методом POST /api/funding/showPayment


1.10. На стороні UAPAY після отримання запиту щодо отримання даних за платежем

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST /api/funding/showPayment:
  • Помилка;
  • Успішно.


1.11. За необхідності отримання даних по масиву платежів за операціями клієнта, партнер виконує наступні дії

 • Використовуючи отримані від UAPAY дані формує запит, на отримання даних по масиву платежів, методом POST /api/funding/showPayment/list


1.12. На стороні UAPAY після отримання запиту, на отримання даних по масиву платежів

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST /api/funding/showPayment/list дані за масивом платежів


1.13. За необхідності отримання детальної інформації за платежем, партнер виконує наступні дії

 • Використовуючи отримані від UAPAY дані формує запит, отримання детальної інформації за платежем, методом POST /api/funding/showCheque


1.14. На стороні UAPAY після отримання запиту на отримання детальної інформації за платежем

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST /api/funding/showCheque детальну інформацію за платежем.