UAPAY - національний платіжний сервіс

Коди відповіді банкiв

1. Коди відповіді Ощад-Банк

КодОписКод опису
00Підтвердити (успішне виконання)  Approved
01Зверніться до емітента картки Call your bank 
02Зверніться до емітента картки - спеціальні умови Call your bank 
03Відмовити, підприємство не приймає даний вид картInvalid merchant 
04Відмовити, картка заблокована Your card is restricted 
05Відмовити, операція відхилена Transaction declined 
06Помилка - повторіть запит Error - retry 
07Відмовити, картка заблокованаYour card is disabled 
08 Необхідна додаткова ідентифікація Additional identification required 
09Запит в процесі обробкиRequest in progress 
10Підтвердити для часткової суми операціїPartially approved 
11 Підтвердити для особливо важливої персони (VIP) Approved (VIP) 
12Відмовити, невідомий тип операціїInvalid transaction 
13 Відмовити, некоректна сума операції Invalid amount 
14 Відмовити, картку не знайдено No such card 
15Відмовити, емітент не існує No such card/issuer 
16Підтвердити, поновити третю доріжку картки Approved, update track 3 
17Відмовити, відмова користувача Customer cancellation 
18Помилка, неприпустимий код відповіді Customer dispute 
19 Відмовити, повторити операцію Re-enter transaction 
20 Помилка, неприпустимий код відповіді Invalid response
21Помилка, неприпустимий код відповіді No action taken 
22Помилка в роботі системи Suspected malfunction 
23Відмовити, неакцептовані витрати операції Unacceptable fee 
24Помилка, неприпустимий код відповіді Update not supported 
25Помилка, неприпустимий код відповіді No such record 
26Помилка, неприпустимий код відповіді Duplicate update/replaced 
27Помилка, неприпустимий код відповіді Field update error 
28Помилка, неприпустимий код відповіді File locked out 
29Помилка, зв'яжіться з центром обробки Error, contact acquirer 
30Відмовити, помилка в форматі запиту Format error 
31Відмовити, емітент тимчасово відключився Issuer signed-off 
32Часткове закінчення Completed partially 
33Відмовити, термін дії картки вичерпано Expired card 
34Відмовити, підозра у шахрайстві Suspected fraud 
35Відмовити, підприємству зв'язатись з емітентом Acceptor contact acquirer 
36Відмовити, картка блокована Restricted card 
37Відмовити, зв'яжіться зі своїм банком Call your bank 
38Відмовити, перевищено кількість спроб вводу ПІН PIN tries exceeded 
39Відмовити, кредитного рахунку немає No credit account 
40Відмовити, функція не підтримується Function not supported 
41Відмовити, картка загублена Lost card 
42Відмовити, універсального рахунку немає No universal account 
43Відмовити, картку викрадено Stolen card 
44Відмовити, інвестиційного рахунку немає No investment account 
45Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
46Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
47Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
48Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
49Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
50Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
51Відмовити, недостатньо коштів Not sufficient funds 
52Відмовити, чекового рахунку немає No chequing account 
53Відмовити, ощадного рахунку немає No savings account 
54Відмовити, термін дії картки вичерпано Expired card 
55Відмовити, некоректний ПІН Incorrect PIN 
56Відмовити, інформація про картку відсутня No card record 
57Відмовити, операцію не дозволено Not permitted to client 
58Відмовити, невідомий тип картки Not permitted to merchant 
59Відмовити, невірний CVC або термін дії картки Suspected fraud 
60Відмовити, підприємству зв'язатись з центром Acceptor call acquirer 
обробки 
61Відмовити, перевищено ліміт суми операцій Exceeds amount limit 
62Відмовити, картка блокована Restricted card 
63Помилка, порушення безпеки системи Security violation 
64Відмовити, невірна оригінальна сума операції Wrong original amount 
65Відмовити, перевищено ліміт повторень операції Exceeds frequency limit 
66Відмовити, підприємству зв'язатись з центром Acceptor call acquirer 
обробки 
67Відмовити, якщо операція в АТМ Pick up at ATM 
68Помилка, немає відповіді у відведений час Reply received too late 
69Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
70Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
71Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
72Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
73Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
74Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
75Відмовити, перевищено кількість спроб вводу ПІН PIN tries exceeded 
76Відмовити, невірний ПІН, перевищено кількість спроб Wrong PIN,tries exceeded 
77Помилка, неприпустимий код відповіді Wrong Reference No. 
78Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
79Помилка, вже відреверсовано Already reversed 
80Відмовити, помилка авторизаційної мережі Network error 
81Відмовити, помилка зовнішньої мережі Foreign network error 
82Відмовити, тайм-аут мережі зв'язку / Невірний CVV Time-out at issuer 
83Відмовити, помилка операції Transaction failed 
84Відмовити, перевищено час преавторизації Pre-authorization timed out 
85Відмовити, необхідна перевірка рахунку Account verification required 
86Відмовити, перевірка ПІН неможлива Unable to verify PIN 
87Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
88Відмовити, помилка криптографії Cryptographic failure 
89Відмовити, помилка аутентифікації Authentication failure 
90Відмовити, повторіть через деякий час Cutoff is in progress 
91Відмовити, емітент чи вузол комутації недоступний Issuer unavailable 
92Відмовити, неможлива адресація запиту Router unavailable 
93Відмовити, порушення закону Violation of law 
94Відмовити, повторний запит Duplicate transmission 
95Відмовити, помилка узгодження Reconcile error 
96Відмовити, помилка в роботі системи System malfunction 
97Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
98Помилка, неприпустимий код відповіді Reserved 
99Помилка, неприпустимий код відповіді 

Reserved 

2. Коди відповіді Конкорд

КодОписПримітка
с 0 по 49 ОПЕРАЦИЯ РАЗРЕШЕНА
50ОПЕРАЦИЯ ОТКЛОНЕНА
51ПРОСРОЧЕННАЯ КАРТА
52ЛИМИТ ВВОДА PIN ИСЧЕРПАН
53АВТОРИЗАТОР НЕДОСТУПЕН
55НЕВЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ Неразрешенная операция
56ОПЕРАЦИЯ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
57ОТБЕРИТЕ КАРТУ, ЗВОНИТЕ В ЦЕНТР! Карта потеряна или украдена.
58НЕВЕРНЫЙ СТАТУС КАРТЫ
59КАРТА ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ
64ПЛОХАЯ ДОРОЖКА КАРТЫ
69НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ СООБЩЕНИЯ
74НЕВОЗМОЖНО АВТОРИЗОВАТЬ Нет связи с хостом.
76НА СЧЕТЕ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ
78ОПЕРАЦИЯ ДУБЛЬ, ПОВТОРИТЕ
82ВЫШЕ ЛИМИТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
95ПРЕВЫШЕНИЕ ЛИМИТА
100НЕВОЗМОЖНО ОБРАБОТАТЬ ОПЕРАЦИЮ
101ПОЗВОНИТЕ В ЦЕНТР АВТОРИЗАЦИИ
105ТИП КАРТЫ НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ
200НЕВЕРНЫЙ СЧЕТ
201НЕВЕРНЫЙ PIN
205НЕКОРРЕКТНАЯ СУММА
209НЕВЕРНЫЙ КОД ОПЕРАЦИИ
800ОШИБКА ФОРМАТА
810ТАЙМ-АУТ
811ОШИБКА СИСТЕМЫ
820НЕВЕРНЫЙ ИД.ТЕРМИНАЛА
898ОШИБКА МАК. ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ
899НАРУШЕНА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

3. Коди відповіді ТАС

Код

Описание

1

Удачное выполнение транзакции

50

Финансовая транзакция не выполнена

20

Код ошибки - 20. Неизвестная системная ошибка.

51

Карта клиента просрочена

55

Транзакция имеет некорректные атрибуты или данная операция не разрешена

56

Запрашиваемая операция не поддерживается хостом

57

Карта клиента имеет статус 'потеряна' или 'украдена'

58

Карта клиента имеет неправильный статус

59

Карта клиента имеет ограниченные возможности

60

Не найден вендор с указанным номером счета

61

Неверное количество информационных полей для заданного вендора

62

Неверный формат информационного поля платежа

63

Не найден prepaid-код

64

Track2 карты клиента содержит неверную информацию

69

Неверный формат сообщения

74

Невозможно авторизовать

75

Неверный PAN карты

76

На счете не хватает средств

78

Произошло дублирование транзакции

82

Превышение количества использований карты клиента

85

Невозможно выдать баланс

95

Превышение лимита по сумме

100

Невозможно провести транзакцию

101

Невозможно авторизовать – необходимо позвонить издателю карты

105

Данный тип карт не поддерживается

200

Неправильный счет клиента

201

Неправильный PIN

205

Некорректная сумма

209

Неверный код транзакции

210

Неверное значение CAVV

211

Неверное значение CVV2

212

Не найдена оригинальная транзакция для слипа

213

Слип принимается повторно

800

Ошибка формата

801

Не найдена оригинальная транзакция для реверса

809

Неверная операция закрытия периода

810

Произошел тайм-аут

811

Системная ошибка

820

Неправильный идентификатор терминала

880

Был послан последний пакет - прогрузка успешно завершена

881

Предыдущий этап прогрузки был успешно выполнен –имеются еще данные

882

Прогрузка терминала остановлена. Необходимо позвонить в процессинговый центр

897

Получена неверная криптограмма в транзакции

898

Получен неверный MAC

899

Ошибка синхронизации

900

Превышено число попыток ввода PIN. Требуется захват карты.

901

Карта просрочена, требуется захват карты.

909

Требуется захват карты

959

Административная транзакция не поддерживается

-1

Системная ошибка. POS не отвечает

 

4. Коди відповіді Форвард

КодОпис (Message)Коментар
Відповідь сформована сервісом МТ
0ApprovedУспішна операція
451Off-us Payment forbiddenOff-us Payment forbidden
801server cant sign response messageserver cant sign response message
803transaction with such trackingId has already payedПереказ з таким tracking ID було виконано раніше 
803NOT_IMPLEMENTEDNOT_IMPLEMENTED
888NAMELESS_ERRORNAMELESS_ERROR
902FUNDING_AUTH_FAILEDпомилка  при списанні коштів, необхідно дивитись яка помилка в авторизації
902PAYMENT_AUTH_FAILEDпомилка при зарахуванні коштів, необхідно дивитись яка помилка в авторизації
903Payment auth FAILED, auto reversal was sentпомилка при зарахуванні коштів, повернення коштів на карту відправника сформовано
903PAYMENT_TIMEOUTвідповідь не отримана у відведений час. Спробувати операцію пізніше.
903REVERSAL_TIMEOUTвідповідь на реверсал не отримано у відведений час
904REVERSAL_AUTH_FAILEDпомилка при повернені коштів 
904Funding limit errorобмеження на карту відправника 
905Payment limit errorобмеження на карту отримувача 
905OPERATIONS_LIMITспрацювали обмеження на шлюзі
905Funding failed by timeout, auto-reverse was sentвідповідь не отримана у відведений час. Повторити операцію пізніше.
906operation zone is forbidden operation zone is forbidden
907forbidden by BINданий BIN відключено для даного торговця
907MasterCard operation is forbiddenспрацювали обмеження 
907CROSSBOARD_FORBIDDENCROSSBOARD операції заборонені для даного терміналу
908VISA_PAYMENT_US_FORBIDDENспрацювали обмеження
908INCORRECT_CARD_NUMBER (luhn algorith error)не коректно зазначено номер картки 
910MERCHANT_HAS_NOT_CLICHEтакий MID не зареєстровано 
911MERCHANT_CLICHE_IS_INACTIVEMID по якому намагаються провести переказ деактивовано
912SENDER_ACCOUNT_NUMBER_MISSED (AtoC)в запиті не вказано номер рахунку 
998Duplicate transactionПереказ з такими параметрами вже існує в системі 
Відповідь отримана поза сервісом МТ
0Approved                                                      
101Invalid card parameters                                       
105Not approved by emitent                                       
108Lost/stolen card                                              
111Non existent card                                             
116Insufficient funds                                            
130Limit is exceeded                                             
290Issuer is not accessible                                      
291Technical/Communication problem                               
401Invalid format                                                
402Invalid Acquirer/Merchant data                                
403Component communication failure                               
404Authentication error                                          
405Signature is invalid                                          
406Quota of transactions exceeded                                
407Merchant is not active                                        
408Transaction was not found                                     
409Too many transactions were found                              
410The order was paid (possible replay)                          
411The order request time is out-of-date                         
412Replay order condition                                        
413Unknown card type                                             
420The total amount of successful transactions per day is limited
421Tran amount limit (non 3-D Secure full authenticated)         
430Transaction is prohibited by Gateway                          
431Attempted 3D-Secure is not accepted                           
432Card is in stop list                                          
433The number of transactions has exceeded the limit             
434The merchant does not accept cards from the country           
435CLient IP address is on stop list                             
436The sum of amount transactions has exceeded the limit         
438Unacceptable currency code                                    
439The time limit from request to authorization has been exceeded
440The authorization time limit has been exceeded                
441MPI communication problem                                     
450Recurrent payments are prohibited                             
451MPI service not enabled                                       
452CARD-TO-CARD Payment service not enabled                      
501Canceled by user                                              
502The web session is expired                                    
503Transaction was canceled by merchant                          
504Transaction was canceled by gateway with reversal             
505Invalid sequense of operations                                
506Preauthorized transaction is expired                          
507Preauthorized transaction already processed with payment      
508Invalid amount to pay a preauthorized transaction             
509Not able to trace back to original transaction                
510Refund is expired                                             
511Transaction was canceled by settlement action                 
512Transaction already reversed                                  

5. Коди відповідей ПУМБ

responseCodecodemessagedescription
1TECHNICAL_ERRORInvalid TransactionТранзакция не определена в системе (например исп. депозитная БПК в системе их не поддерживающей)
2TECHNICAL_ERRORUndefinedНеопределенно
3TECHNICAL_ERRORExpired CardИстек срок действия БПК
4AUTHENTICATION_ERRORInvalid PINНеверный PIN
5TECHNICAL_ERRORInvalid Transaction TypeТип транзакции не определен в системе
6TECHNICAL_ERRORInvalid Amount FieldОшибка при вводе значения суммы
7TECHNICAL_ERRORInvalid Response CodeКод ответа эмитента не определен в системе ПЦ
8TECHNICAL_ERRORProcessor DownЭмитент не доступен
9TECHNICAL_ERRORInvalid Card Number (Card Not in File)Карты нет в базе данных ПЦ (БПК не существует или не активна)
10TECHNICAL_ERRORModule Processing ErrorНеправильный формат блока ошибка модуля ПО (X+F2) (проблема с PIN блоком)
11AUTHENTICATION_ERRORExcessive PIN TriesПревышено число неуспешных попыток ввода PIN-кода
12TECHNICAL_ERRORInvalid AccountПо счету не могут быть проведены операции (неверный счет)
13TECHNICAL_ERRORInvalid AccountПо счету не могут быть проведены операции (неверный счет)
14LIMIT_EXCEEDEDExceeded Withdrawal LimitПревышен дневной лимит по сумме (по карте)
15LIMIT_EXCEEDEDExceeded Number LimitПревышен дневной лимит по количеству операций (по карте)
16LIMIT_EXCEEDEDReached Amount LimitДостигнут дневной лимит по сумме
17LIMIT_EXCEEDEDExceeds Account LimitДостигнут дневной лимит по количеству операций
18TECHNICAL_ERRORInvalid Message
Сообщение в неверном формате (возможно проблемы с чиповым сценарием или проблемы с PIN клавиатурой)
19TECHNICAL_ERRORKey Sync ErrorОшибка ключей криптования
20TECHNICAL_ERRORLost or Stolen CardБПК утеряна или украдена
21TECHNICAL_ERRORWarm Card Restricted UseБПК приостановлена
22TECHNICAL_ERRORDo not HonorОтказ банка эмитента
23NOT_ENOUGH_MONEYAccount Already NSFНет средств на счете (ноль или минус)
24NOT_ENOUGH_MONEYExceeds Funds AvailableНедостаточно средств на счете (запрос превышает платежный лимит)
25TECHNICAL_ERRORMessage RejectedСообщение отклонено (хост отклонил транзакцию)
26TECHNICAL_ERRORPartial DispenseЧастичная выдача (банкомат выдал другую сумму)
27TECHNICAL_ERRORCustomer CancelОтмена (произведена торговцем оператором)
28TECHNICAL_ERRORFull ReversalПолное изменение (отмена)
29TECHNICAL_ERRORAmount is Less Than Minimum AmountЗаказанная сумма меньше минимально возможной
30TECHNICAL_ERRORInvalid Transaction for This CardНеверная транзакция для данной БПК
31TECHNICAL_ERRORHardware FaultСбой оборудования (механическая неполадка)
32TECHNICAL_ERRORRecord Lock on AccountОтказ (номер счета используется другим пользователем)
33TECHNICAL_ERRORGeneral DenialОбщий отказ (со стороны эмитента)
34TECHNICAL_ERRORInvalid TransactionНеверная транзакция
35TECHNICAL_ERRORBad Account Status
Счет имеет ограничения (неактивный закрытый запрещенный к пользованию отрицательный статус счета)
36TECHNICAL_ERRORInvalid Institution
Неверный BIN для данной транзакции (по карте проводят транзакцию для которой карта не предназначена)
37TECHNICAL_ERRORCurrency Conversion Rate LevelОшибка в конвертационном курсе
38TECHNICAL_ERRORDuplicate TransactionДублированная задвоенная транзакция
39TECHNICAL_ERRORUnable to ProcessНевозможно провести транзакцию по неопределенной причине невозможно обработать информацию
40TECHNICAL_ERRORUnable to Process Reversal
Невозможно провести транзакцию (host не может провести отмену транзакция не найдена в файлах о транзакциях за день)
42TECHNICAL_ERRORUnable to Process Transaction (Expired Card – Card Retain)Истек срок действия БПК – карта изъята
43TECHNICAL_ERRORMaximum PIN Tries – Card RetainedПревышено число ввода неверного PIN-кода – карта изъята
44TECHNICAL_ERROROn - Line Passbook UpdateTelebanking
46TECHNICAL_ERRORNo Back Items to PrintОшибка печати или проблемы с CVV (операция отменена)
48TECHNICAL_ERRORSuspected FraudСистема безопасности (подозрение на мошенничество)
49TECHNICAL_ERRORATM Hardware TimeoutВремя на осуществление операции истекло сбой по timeout
50TECHNICAL_ERRORTimeoutВремя на осуществление операции истекло сбой по timeout (у клиента ответ Processor Down)
51TECHNICAL_ERRORPOS Invalid Offline Approval
Транзакция по POS прошла без авторизации от host не соответствует критериям офлайновой авторизации
53TECHNICAL_ERRORManual ReversalРучная отмена
54TECHNICAL_ERRORInvalid CVV Code IIНеверный CVV 2 (ошибка CVV на треке карты)
55TECHNICAL_ERRORSecurity Error During CVV VerificationНеверный CVV при проверке безопасности
56TECHNICAL_ERRORInvalid Expiration DateНеверный срок действия БПК
57TECHNICAL_ERRORInvalid MerchantНеверная торговая точка
58TECHNICAL_ERRORPOS VoidОтмена по POS
60TECHNICAL_ERRORDevice Error Flag
Оборудование задействованное для данной транзакции не работает (чековый аудит принтеры диспенсер и т.д.)
61TECHNICAL_ERRORTIA RecordВ ATM используется карта балансировки TIA card
62TECHNICAL_ERRORDevice not RespondingATM не отвечает на положительный авторизационный ответ
63TECHNICAL_ERRORMessage RejectedСообщение отклонено
64TECHNICAL_ERROROAR Timeout/CancelПри выборе тип счета сделали отмену не сделали выбор (timeout)
65TECHNICAL_ERRORDeposit Timeout/CancelВ Cash-in ATM клиент отменил операцию или не выполнил операцию (timeout)
66TECHNICAL_ERRORPresenter ErrorОшибка при выдачи наличных после диспенсера (деньги списаны)
67TECHNICAL_ERRORSuccess ErrorОтсутствие денег в банкомате закрытие кассеты ошибка одного из принтеров (деньги списаны)
71TECHNICAL_ERRORRefer to IssuerДля завершения транзакции необходимо обратиться к эмитенту
75TECHNICAL_ERRORInvalid Debit AccountДля операции debit (снятие оплата) неверный тип счета счет не предназначен для оплаты за телефон
76TECHNICAL_ERRORInvalid Credit AccountДля операции credit (перечисление) неверный тип счета счет не предназначен для оплаты за телефон
77TECHNICAL_ERRORDebit and Credit Account are the SameДебетовый и кредитовый счета идентичны для оплаты за телефон
78TECHNICAL_ERRORTransfer Amount Exceeds LimitСумма перечисления превышает лимит
81TECHNICAL_ERRORLost CardБПК утеряна
82TECHNICAL_ERRORStolen CardБПК украдена
85TECHNICAL_ERRORInvalid AddressНеверный адрес
86TECHNICAL_ERRORNo Routing for Institution/Retain CardНе определен банк для данной транзакции
87TECHNICAL_ERRORRestricted CardКарта запрещена (возможно есть ограничение в ее использовании)
88TECHNICAL_ERRORExceeds Deposit LimitПревышен лимит по депозиту
90TECHNICAL_ERRORAccept Transaction/Retain CardТранзакция не завершена БПК изъята
92TECHNICAL_ERRORNo Financial Impact
В поле “сумма” ничего не указано или эквайер пытается списать сумму повторно (с одинаковыми реквизитами)
93TECHNICAL_ERRORProcesser not Signed OnПроцессинг недоступен
94TECHNICAL_ERRORSuspect TransactionНеобходима верификация
96TECHNICAL_ERRORReversal Exceeds LimitОтмена проводится на следующий день или неверна сумма отмены
99TECHNICAL_ERRORIncomplete TransactionБанкомат не прислал подтверждение о завершении транзакции (проблемы со связью)
HBTECHNICAL_ERRORNot found ContractНет ваучеров для пополнения мобильной связи
HRTECHNICAL_ERRORVendor in PRPVND Was BlockedПроблема с ваучерами (возможно услуга не доступна)
J2TECHNICAL_ERROR-Проблема с ваучерами
MHTECHNICAL_ERRORMAC Host ErrorПроблемы с ключами макирования (X+F2)
HBTECHNICAL_ERRORCan’t Find Contract for Vendor/SaleПроблема с ваучерами (возможно услуга не доступна)
U9TECHNICAL_ERRORUnknown Status
Банкомат не прислал подтверждение о завершении транзакции если можно посмотреть купюры по транзакции то по закрытию дня деньги вернутся если нет - то точно спишутся со счета
FRTECHNICAL_ERRORMay be FraudСистема безопасности (подозрение на мошенничество)
CDTECHNICAL_ERROR-Конвертация запрещена (снимают валюту по грн. карте)
H7TECHNICAL_ERRORInvalid DataВводят неверные данные
H8TECHNICAL_ERRORError In Transaction
При попытке перепечатать чек пополнения моб. введены не верные данные (ошибка всегда касается перепечатки чека)
KOTECHNICAL_ERRORPayment Create ErrorТранзакция идет дольше положенного (оператор не отвечает). Неверно введены данные
K4TECHNICAL_ERRORCustomer Not FoundНомер не найден (пополнение мобильного)
J1TECHNICAL_ERROR-BIN не внесен в список BINов
CFTECHNICAL_ERROR-Проблемы с чипом
W1TECHNICAL_ERRORWait Some Time For SettlementОтказ банка эмитента или процессинга что его обслуживает
I3D01TECHNICAL_ERRORACSОтказ банка эмитента или процессинга что его обслуживает
IMTPXTECHNICAL_ERROR
SUBSEQUENT PHASE TRANSACTION ERROR

IMT14TECHNICAL_ERRORExceed Withdrawal LimitПревышен дневной лимит по сумме (по карте)
IMT24TECHNICAL_ERRORExceeds Funds AvailableНедостаточно средств на счете (запрос превышает платежный лимит)
IMT22TECHNICAL_ERRORDo Not HonorОтказ банка эмитента
IMT54TECHNICAL_ERRORINVALID CVV CODE II
IMT56TECHNICAL_ERRORInvalid Expiration Date
IMT15TECHNICAL_ERRORExceeded # Limit
IMTFXTECHNICAL_ERRORFRX Transaction Decline (STI)
IMT23TECHNICAL_ERRORAccount Already NSF
IMT21TECHNICAL_ERRORWarm Card
IMT05TECHNICAL_ERRORInvalid Transaction Type
IMT30TECHNICAL_ERRORInvalid Transaction for this card
IMI06TECHNICAL_ERRORInvalid Amount Field
IMTFRTECHNICAL_ERRORMay Be Fraud
IMTCDTECHNICAL_ERRORConvertion Denied due to outlaw
IMINRTECHNICAL_ERROR
SENDER NOT REGISTERED FOR MONEY TRANSFER

IMT01TECHNICAL_ERRORInvalid Transaction
IMI8TTECHNICAL_ERROREXCEEDED TRNLIMIT
IMICNTECHNICAL_ERRORRECIPIENT COUNTRY NOT ALLOWED
IMICNTECHNICAL_ERRORRECIPIENT COUNTRY NOT ALLOWED
IMI8DTECHNICAL_ERROREXCEEDED DAYLY LIMIT
IMT09TECHNICAL_ERRORCard Not on File
IMT16TECHNICAL_ERRORReached Amount Limit
IMI8MTECHNICAL_ERROREXCEEDED MONTHLY LIMIT
IMT03TECHNICAL_ERRORExpired Card
IMTFHTECHNICAL_ERRORFraud issuer transaction
IMT12TECHNICAL_ERRORInvalid Account
ITMUNTECHNICAL_ERRORTechnical error
IMT71TECHNICAL_ERROR
Set by ext network as general issuer denial

IMIW1TECHNICAL_ERRORWait some time for settlement
IMT93TECHNICAL_ERRORIssuer Processor Not Signed On
IMT79TECHNICAL_ERRORCVV TRIES EXCEEDED
IMI86TECHNICAL_ERROR
Financial Instutition or Network can not

IMT20TECHNICAL_ERRORLost or Stolen Card
IMT78TECHNICAL_ERRORTransfer Amount Exceeds Limit
IMI09TECHNICAL_ERRORCard Not on File
IMT48TECHNICAL_ERRORSUSPECTED FRAUD
IMIIRTECHNICAL_ERRORINVALID CARD
IMT35TECHNICAL_ERRORBad Account Status
IMTIKTECHNICAL_ERRORINVALID PAYEE KEY
IMI57TECHNICAL_ERRORInvalid Merchant
IMI50TECHNICAL_ERRORTimeout
IMI8WTECHNICAL_ERROREXCEEDED WEEKLY LIMIT
IMI08TECHNICAL_ERRORProcessor Down
IMTFFTECHNICAL_ERRORFraud transaction (GLOBAL BLOCK)
IMT50TECHNICAL_ERRORTimeout
IMI01TECHNICAL_ERRORInvalid Transaction
IMT11TECHNICAL_ERRORExcessive Pin Tries
IMT32TECHNICAL_ERRORRecord Lock on Account
IMT10TECHNICAL_ERRORModule Processing Error
IMICDTECHNICAL_ERRORConvertion Denied due to outlaw
IMT#ETECHNICAL_ERROR
Ошибка не актуальна. От старой ESB отказались.

IMT39TECHNICAL_ERRORUnable to Process
IMT06TECHNICAL_ERRORInvalid Amount Field
IMTW1TECHNICAL_ERRORWait some time for settlement
IMT18TECHNICAL_ERRORInvalid Message
IMT04TECHNICAL_ERROR
Invalid Personal Identification Number

IMT08TECHNICAL_ERRORProcessor Down
IMT98TECHNICAL_ERRORFAIL TO SEE END
IMIIFTECHNICAL_ERRORINVALID SOURCE OF FUND
IMT99TECHNICAL_ERRORIncomplete Transaction
IMT19TECHNICAL_ERRORKey Sync Error
IMT34TECHNICAL_ERRORInvalid Trans for Terminal
IMT75TECHNICAL_ERRORInvalid Debit Account
IMT38TECHNICAL_ERRORDuplicate Transaction
IMT33TECHNICAL_ERRORGeneral Denial
IMI37TECHNICAL_ERRORCurrency Conversion Error
IMI37TECHNICAL_ERRORCurrency Conversion Error

6. Коди відповіді Альфа

responseCodecodemessage
C2Ps1TECHNICAL_ERRORInvalid sign
C2Ps2TECHNICAL_ERRORPublic key not found
C2Pv1TECHNICAL_ERRORIncorrect receiver card number (failed to verify by the Luhn algorithm)
C2Pv2TECHNICAL_ERROROnly cards issued by Ukrainian banks are serviced
C2Pv3TECHNICAL_ERRORThe card is in a gray lists
C2Pv4TECHNICAL_ERRORPayment with the specified partnerSystemId has already been created
C2Pv5TECHNICAL_ERRORThe details of the Sender and / or the Recipient have not been received
C2Pa1TECHNICAL_ERRORThe operation can not be performed for technical reasons
C2Pa2TECHNICAL_ERRORThe receiver limit on the amount of transfers has been exceeded
C2Pa3TECHNICAL_ERRORThe operation was rejected by the bank issuer of the receiver card
C2Pa4TECHNICAL_ERRORExceeded the recipient limit by the number of transfers
C2Pa5TECHNICAL_ERRORThe receiver card is blocked due to arrears
C2Pa6TECHNICAL_ERRORBank issuer of the receiver card is unavailable
C2Pa7TECHNICAL_ERRORThe issuer of the receiver card can not process the transaction
C2Pa8TECHNICAL_ERRORIt is necessary to specify the credentials of the reveiver card at the issuing bank
C2Pa9TECHNICAL_ERRORThe receiver card is blocked by the issuer bank
C2Pa10TECHNICAL_ERRORInvalid transfer amount on the Recipient\s card
C2Pa11TECHNICAL_ERRORThis type of operation is not available for the Recipient\s card
C2Pa12TECHNICAL_ERROR
The service limit on the amount or quantity for the Recipient\s card has been exceeded
C2Pd1TECHNICAL_ERRORReached the limit of replenishment for the amount of 24 hours
C2Pd2TECHNICAL_ERRORReached the limit of replenishment for the amount of the month
C2Pd3TECHNICAL_ERRORReached the limit of the number of payments per day per card
C2Pd4TECHNICAL_ERRORReached the limit of the number of payments made per month per card
C2Pd5TECHNICAL_ERRORAttempt to make a payment that exceeds the limit
C2Pd6TECHNICAL_ERRORInsufficient funds in the partner\s account
C2Pe1TECHNICAL_ERRORPayment has already been made with a different amount
C2Pc1TECHNICAL_ERRORWrong date on payment confirm
C2Pc3TECHNICAL_ERRORWrong amount on payment confirm
C2Pc4TECHNICAL_ERRORWrong card number on payment confirm
C2Pb1TECHNICAL_ERRORThe partner is not registered in the directory of partners in ABS B2
C2Pb8TECHNICAL_ERRORFailed to create transaction - Insufficient cash on partner account
C2Pb10TECHNICAL_ERRORThere is no such operation
C2Pb23TECHNICAL_ERRORError creating operation - no documents created
C2Pb24TECHNICAL_ERRORAn error occurred while creating the operation
C2Pb26TECHNICAL_ERRORIncorrect ESB application number
C2Pb27TECHNICAL_ERRORThe user does not have rights to perform this operation
C2Pb28TECHNICAL_ERRORThe service does not have the right to execute this functionality
C2Pb40TECHNICAL_ERRORProblem with counterparty accounts
C2Pb41TECHNICAL_ERRORPartner has no completed accounts
C2Pb42TECHNICAL_ERRORNo such active partner
C2Pb43TECHNICAL_ERRORPayment amount exceeds limit
C2Pb44TECHNICAL_ERRORAn attempt to re-create an operation with a different operation number
C2Po1TECHNICAL_ERRORThe card has been validated for the Luhn algorithm
P2Plbr009TECHNICAL_ERRORInvalid data of additional fields for international transfers
P2Plbr010TECHNICAL_ERRORTransfer operation is prohibited for the sender card client
P2Plbr011TECHNICAL_ERRORTransfer operation is prohibited for the recipient\s card client
P2Pi1TECHNICAL_ERRORThe maximum possible transfer amount has been exceeded
P2Pi2TECHNICAL_ERRORTransfer amount too small (0)
P2Pi3TECHNICAL_ERRORIncorrect sender card number (failed to verify by the Luhn algorithm)
P2Pi4TECHNICAL_ERRORSender card expired
P2Pi5TECHNICAL_ERRORAn incorrect number of the receiver card (failed to verify by the Luhn algorithm)
P2Pi6TECHNICAL_ERRORReceiver card expired
P2Pi7TECHNICAL_ERRORSender card CVV2/CVC2 needed
P2Pi8TECHNICAL_ERRORError while passing 3D-Secure verification
P2Pi9TECHNICAL_ERRORInvalid operation type
P2Pi10TECHNICAL_ERRORThe expiration date of the sender card is not set
P2Pi11TECHNICAL_ERRORThe card holder is locked
P2Pi14TECHNICAL_ERRORSSL transaction rejected
P2Pi15TECHNICAL_ERRORReplenishment at the expense of military means is prohibited
P2Pi16TECHNICAL_ERRORInternational transfer rejected
P2Pi17TECHNICAL_ERRORCustomer data is invalid (for international translation)
P2Pi18TECHNICAL_ERRORMerchant name needed
P2Pi19TECHNICAL_ERRORThe authorization code needed
P2Pi20TECHNICAL_ERRORReference number (refnum) needed
P2Ps0c000TECHNICAL_ERRORA technical error has occurred
P2Ps1c000TECHNICAL_ERRORUnsuccessful 3D-Secure Verification
P2Ps2c001TECHNICAL_ERROROperation of transfer on the specified cards is forbidden
P2Ps2c003TECHNICAL_ERRORThe operation was rejected by the bank issuer of the sender card
P2Ps2c101TECHNICAL_ERRORInsufficient funds
P2Ps2c102TECHNICAL_ERRORSender transfer limit exceeded
P2Ps2c103TECHNICAL_ERRORThe operation was rejected by the bank issuer of the sender card
P2Ps2c104TECHNICAL_ERRORSender amount of transfer limit exceeded
P2Ps2c202TECHNICAL_ERRORRecipient amount of transfer limit exceeded
P2Ps2c203TECHNICAL_ERRORThe operation was rejected by the bank issuer of the beneficiary card
P2Ps2c204TECHNICAL_ERRORRecipient limit amount of transfer limit exceeded
P2Ps2c301TECHNICAL_ERRORThe operation can not be performed for technical reasons
P2Pu01TECHNICAL_ERRORExceeded the number of attempts to verify the code (checkInput)
P2Pu02TECHNICAL_ERRORCode check timeout exceeded (checkInput)
P2Pu03TECHNICAL_ERRORAnother error checking the code (checkInput)
P2Pu04TECHNICAL_ERRORThe request was rejected by the client
P2Pid0TECHNICAL_ERROROne of the required fields is not entered when transferring by ID
P2Pid1TECHNICAL_ERRORTransfer not found or failed
P2Pid2TECHNICAL_ERRORExceeded the number of attempts to introduce a verification code
P2Pid3TECHNICAL_ERRORError while enrolling in the card. Try another card
P2Pid4TECHNICAL_ERRORExceeded the number of attempts the verification code generation
P2Pi1TECHNICAL_ERRORThe maximum possible transfer amount has been exceeded
P2Pi2TECHNICAL_ERRORTransfer amount too small (0)
P2Pi3TECHNICAL_ERRORIncorrect sender card number (failed to verify by the Luhn algorithm)
P2Pi4TECHNICAL_ERRORSender card expired
P2Pi5TECHNICAL_ERRORAn incorrect number of the receiver card (failed to verify by the Luhn algorithm)
P2Pi6TECHNICAL_ERRORReceiver card expired
P2Pi7TECHNICAL_ERRORSender card CVV2/CVC2 needed
P2Pi8TECHNICAL_ERRORError while passing 3D-Secure verification
P2Pi9TECHNICAL_ERRORInvalid operation type
P2Pi10TECHNICAL_ERRORThe expiration date of the sender card is not set
P2Pi11TECHNICAL_ERRORThe card holder is locked
P2Pi14TECHNICAL_ERRORSSL transaction rejected
P2Pi15TECHNICAL_ERRORReplenishment at the expense of military means is prohibited
P2Pi16TECHNICAL_ERRORInternational transfer rejected
P2Pi17TECHNICAL_ERRORCustomer data is invalid (for international translation)
P2Pi18TECHNICAL_ERRORMerchant name needed
P2Pi19TECHNICAL_ERRORThe authorization code needed
P2Pi20TECHNICAL_ERRORReference number (refnum) needed
P2Pi21TECHNICAL_ERRORLong expired date of the card (more than 10 years from the current date)
P2Pi22TECHNICAL_ERRORIP address mismatch
P2Pi23TECHNICAL_ERRORRecipient\s card is blocked
P2Pi24TECHNICAL_ERRORRepeated translation (original translation not found or was unsuccessful)
P2Pi25TECHNICAL_ERRORRepeated translation (original translation in progress)
P2Pi26TECHNICAL_ERRORUnknown map settings
P2Pi27TECHNICAL_ERRORError in calculating the allowable transfer amount
P2Pi28TECHNICAL_ERRORFor the transfer
P2Pi29TECHNICAL_ERRORFor the transfer
P2Pi30TECHNICAL_ERRORTranslation with duplicated external identifier (external_id)
P2Pi31TECHNICAL_ERROR
Translation is prohibited (the partner\s phase setting and the called method do not match)
P2Pi32TECHNICAL_ERRORTranslation not found (phase I not found for phase II)
P2Pi33TECHNICAL_ERRORThe external_id parameter is missing
P2Pi34TECHNICAL_ERRORThere is no data on the recipient (full name)
P2Pi35TECHNICAL_ERRORInvalid request parameters (missing identifier or card number value)
P2Pi36TECHNICAL_ERRORCard number not found by identifier value
P2Pi37TECHNICAL_ERRORRequest counter is full
P2Pi38TECHNICAL_ERRORMethod blocked
P2Ps0c000TECHNICAL_ERROROne of the cards is issued by a non-Ukraine bank
P2Ps1c000TECHNICAL_ERRORUnsuccessful 3D-Secure Verification
P2Ps2c001TECHNICAL_ERROROperation of transfer on the specified cards is forbidden
P2Ps2c003TECHNICAL_ERRORThe operation was rejected by the bank issuer of the sender card
P2Ps2c101TECHNICAL_ERRORInsufficient funds
P2Ps2c102TECHNICAL_ERRORSender transfer limit exceeded
P2Ps2c103TECHNICAL_ERRORThe operation was rejected by the bank issuer of the sender card
P2Ps2c104TECHNICAL_ERRORSender amount of transfer limit exceeded
P2Ps2c105TECHNICAL_ERRORInvalid CVV / CVC
P2Ps2c106TECHNICAL_ERRORInvalid transfer amount
P2Ps2c107TECHNICAL_ERRORThis type of operation is not available for the card
P2Ps2c108TECHNICAL_ERROR
The service limit on the amount or quantity for the Sender\s card has been exceeded
P2Plbr010TECHNICAL_ERROR
The transfer operation is prohibited according to the requirements of the regulator (NBU)
P2Ps2c202TECHNICAL_ERRORRecipient amount of transfer limit exceeded
P2Ps2c203TECHNICAL_ERRORThe operation was rejected by the bank issuer of the beneficiary card
P2Ps2c204TECHNICAL_ERRORRecipient limit amount of transfer limit exceeded
P2Ps2c301TECHNICAL_ERRORThe operation can not be performed for technical reasons
P2Pu01TECHNICAL_ERRORExceeded the number of attempts to verify the code (checkInput)
P2Pu02TECHNICAL_ERRORCode check timeout exceeded (checkInput)
P2Pu03TECHNICAL_ERRORAnother error checking the code (checkInput)
P2Pu04TECHNICAL_ERRORThe request was rejected by the client
P2Pid0TECHNICAL_ERROROne of the required fields has not been entered
P2Pid1TECHNICAL_ERRORTransaction not found or there was an error!
P2Pid2TECHNICAL_ERRORExceeded the number of attempts to enter a verification code
P2Pid3TECHNICAL_ERRORError while enrolling to the card. Try another card.
P2Pid4TECHNICAL_ERRORExceeded the number of attempts to generate a verification code
P2Pid5TECHNICAL_ERROR
The payment was not received within 4 days or there was another processing error
P2Pst1TECHNICAL_ERRORThere is no operation with the given externalId
P2Plbr001TECHNICAL_ERRORTransfer operation is prohibited for cards not involved in 3ds
P2Plbr002TECHNICAL_ERRORTransfer operation between international cards is prohibited
P2Plbr003TECHNICAL_ERROR
The operation of transferring from a domestic card to an international one is prohibited
P2Plbr004TECHNICAL_ERRORTransfer operation is prohibited for the recipient\s card country
P2Plbr005TECHNICAL_ERRORThe transfer operation is prohibited for the country of the sender\s card
P2Plbr006TECHNICAL_ERRORTransfer operations from the Sender\s card are limited by the sign of residence
P2Plbr007TECHNICAL_ERROR
Transfer operations are limited by the status of the agreement / card account Alfa Bank
P2Plbr008TECHNICAL_ERROR
The transfer operation is prohibited if the transfer types of the first and second phases of the breaking payment do not match
P2Plbr009TECHNICAL_ERRORInvalid data of additional fields for international transfers
P2Perr001TECHNICAL_ERROR
An error occurred while determining the type of transfer of a break payment for two cards
P2Perr002TECHNICAL_ERRORThe type of transfer of breaking payment is missing

7. Коди відповіді TAS (Paylink)

codemessagedescription 
ACQUIRER_LIMIT_EXCEEDEDAcquirer limit exceeded. Call to acquirer.Перевищено еквайринговий ліміт. Зверніться до банку-еквайєру
BAD_CAVVBad CAVVНевірне значення
BAD_CVVBad CVVНевірне значення
CARD_EXPIREDExpired cardСплив строк дії карти
CARD_LIMIT_EXCEEDEDUses limit exceeded. Call to issuerДосягнуто ліміт по сумі або кількості операцій
CARD_NOT_SUPPORTEDCard not supportedДаний тип карт не підтримується
CREDENTIALS_NOT_FOUNDCredentials not foundОблікові дані не знайдено
DUPLICATE_TRANSACTIONDuplicate transactionДублювання транзакції
FORMAT_ERRORFormat errorПомилка формата даних
INSUFFICIENT_FUNDSInsufficient funds.Недостатньо коштів
INVALID_AMOUNTInvalid amountНевірна сума
INVALID_CARDInvalid cardНевірний номер карти
INVALID_CARD_STATUSRestricted or invalid card status. Call to issuer.Операції по карті обмежені емітентом. Зверніться до банку-емітенту
INVALID_OTPInvalid OTPНевірний OTP
MERCHANT_LIMIT_NOT_FOUNDLimit for merchant not foundЛіміт кредитування перевищено
OPERATION_REJECTEDExternal decline. Call to issuer.Операція відхилена емітентом або платіжною системою
OTP_LIMIT_EXCEEDEDOTP tries limit was exceededПеревищено дозволену кількість спроб введення OTP
STOLEN_CARDLost or stolen cardКарта втрачена або вкрадена
SYSTEM_ERRORSystem error. Call to supportСистемна помилка. Зверніться до служби підтримки
TECHNICAL_ERROREpic Fail. Call to support.Щось трапилось. Зверніться до служби підтримки
TERMINAL_BLOCKEDTerminal temporary blocked.Термінал тимчасово заблоковано
TERMINAL_ERRORInvalid terminal identifierНевірний ідентифікатор терміналу
TIMEOUTTimeoutВідбувся тайм-аут
TOKEN_NOT_FOUNDToken not foundТокен не знайдено
TRANSACTION_NOT_FOUNDOriginal transaction not foundНе знайдена оригінальна транзакція
TRANSACTION_NOT_PROCESSEDTransaction not processedТранзакція не оброблена
TRANSACTION_NOT_SUPPORTEDTransaction not supportedОперація не підтримується
UNABLE_AUTHORIZEUnable to authorize. Call to issuer.Авторизація неможлива. Зверніться до банку-емітенту
UNABLE_CANCELUnable to cancel. Invoice already paidІнвойс сплачено. Відміна не можлива
UNAUTHORIZED_USAGEUnauthorized usageНеавторизоване використання
UNSUCCESSFUL_VERIFICATIONClient verification unsuccessНеуспішна верифікація
WRONG_ACCOUNTIneligible account or Account not foundРахунок клієнта не знайдено або вказано невірно
WRONG_PAYMENT_DETAILSPersonal information input errorПомилка в реквізитах платежу
WRONG_SESSIONSession not found or inactiveСесія не знайдена або неактивна
WRONG_TRANSACTION_PARAMSIneligible transaction or Invalid transaction codeНевірні параметри або код транзакції

UAPAY - національний платіжний сервіс
pay@uapay.ua