Оновлення угоди

Метод для оновлення угоди. Оновлювати поля угоди можливо лише тоді, коли вона має статус "NEW" або"PAID".

Дозволені поля для оновлення при статусі угоди "NEW": cartIdcartExternalIdproductTitleproductPrice, productWeight, sellerFirstName, sellerLastName, sellerPatronymic, sellerPhone, sellerEmail, buyerFirstName, buyerLastName, buyerPatronymic, buyerPhone, buyerEmail, lg, adId, payment.typepayment.cardToId, handler.type, handler.senderFirstName, handler.senderLastName, handler.senderPatronymic, handler.senderPhone, handler.senderEmail, handler.senderCityId, handler.senderOfficeId, handler.recipientFirstName, handler.recipientLastName, handler.recipientPatronymic, handler.recipientPhone, handler.recipientEmail, handler.recipientCityId, handler.recipientOfficeId.

Дозволені поля для оновлення при статусі угоди "PAID": sellerFirstName, sellerLastName, sellerPatronymic, sellerPhone, sellerEmailpayment.cardToIdhandler.senderFirstName, handler.senderLastName, handler.senderPatronymic, handler.senderPhone, handler.senderEmail, handler.senderOfficeId, handler.recipientFirstName, handler.recipientLastName, handler.recipientPatronymic, handler.recipientPhone, handler.recipientEmail, handler.recipientOfficeId.

Запит

MethodPATCH
URL/deals/{{dealId}}

Параметри запиту

ПолеОбов'язковістьТипОписПриклад
{{dealId}}ТакStringID угоди (або externalId, або byExternalId=true), яку необхідно оновити"L8M95ER"
byExternalIdНіBooleanДля пошуку угоди по externalId потрібно передавати truetrue
adIdНіStringID оголошення, оголошення має бути підтверджено (статус - "CONFIRMED")"A-D7ZL93Z"
cartIdНіNumberID кошику338
cartExternalIdНіStringЗовнішній ID кошику"myExternalId478454"
productTitleНіStringНазва товару"Стіл"
productWeightНіNumberВага товару, в грамах,  лише цілі числа, більше нуля15000
productPriceНіNumberЦіна товару в копійках, валюта - гривня, лише цілі числа, більше нуля100000
sellerFirstNameНіStringІм'я продавця, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Іван"
sellerLastNameНіStringПрізвище продавця, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Іванов"
sellerPatronymicНіStringПо батькові продавця, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Іванович"
sellerPhoneНіStringНомер телефону продавця в форматі "380XXXXXXXXX""380123456789"
sellerEmailНіStringЕлектронна пошта продавця"ivanov@mail.test"
buyerFirstNameНіStringІм'я покупця, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Петро"
buyerLastNameНіStringПрізвище покупця, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Петров"
buyerPatronymicНіStringПо батькові покупця, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Петрович"
buyerPhoneНіStringНомер телефону покупця в форматі "380XXXXXXXXX""380987654321"
buyerEmailНіStringЕлектронна пошта покупця"petrov@mail.test"
paymentНіObjectОб'єкт з даними платежу за товар
payment.typeНіStringТип платіжної системи, з допомогою якої буде проведено оплату за товар"P2P"
payment.cardToIdНіStringТокен платіжної картки продавця в обраній платіжній системі, на яку будуть зараховані гроші після успішної операції  "b0be0af6-9c7e-4b62-bf16-9957b34549c9"
handlerНіObjectОб'єкт з даними обробника
handler.typeНіStringТип обробника , з допомогою якого буде виконано доставку товару "NovaPoshta"
handler.senderFirstNameНіStringІм'я відправника, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Іван"
handler.senderLastNameНіStringПрізвище відправника, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Іванов"
handler.senderPatronymicНіStringПо батькові відправника, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Іванович"
handler.senderPhoneНіStringНомер телефону відправника в форматі "380XXXXXXXXX""380987654321"
handler.senderEmailНіStringЕлектронна пошта  відправника"ivanov@mail.test"
handler.senderCityIdНіStringID міста в системі обраного обробника, з якогого буде виконана відправка "8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626"
handler.senderOfficeIdНіStringID відділення/офісу в системі обраного обробника, з якого буде виконана  відправка

"7b2cc7fd-84ff-11e4-acce-0050568002cf"

handler.recipientFirstNameНіStringІм'я отримувача, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Петро"
handler.recipientLastNameНіStringПрізвище отримувача, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Петров"
handler.recipientPatronymicНіStringПо батькові отримувача, лише кирилиця української та російської абетки, а також апостроф. Не дозволяється повторення одного і того самого символу більш ніж 2 рази підряд"Петрович"
handler.recipientPhoneНіStringНомер телефону отримувача в форматі "380XXXXXXXXX""380987654321"
handler.recipientEmailНіStringЕлектронна пошта отримувача"petrov@mail.test"
handler.recipientCityIdНіStringID міста в системі обраного обробника, в яке буде виконана відправка"8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626"
handler.recipientOfficeIdНіStringID відділення/офісу  в системі обраного обробника, в яке буде виконана відправка"1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf"

Приклад:

PATCH /deals/L8M95ER
{
 "adId": "A-D7ZL93Z",
 "cartId": 338,
 "productTitle": "Стіл",
 "productWeight": 15000,
 "productPrice": 100000,
 "sellerFirstName": "Іван",
 "sellerLastName": "Іванов",
 "sellerPatronymic": "Іванович",
 "sellerPhone": "380123456789",
 "sellerEmail": "ivanov@mail.test",
 "buyerFirstName": "Петро",
 "buyerLastName": "Петров",
 "buyerPatronymic": "Петрович",
 "buyerPhone": "380987654321",
 "buyerEmail": "petrov@mail.test",
 "payment": {
  "type": "P2P",
  "cardToId": "058a2fa1-8dee-4c39-8796-574cdc573530"
 },
 "handler": {
  "type": "NovaPoshta",
  "senderFirstName": "Іван",
  "senderLastName": "Іванов",
  "senderPatronymic": "Іванович",
  "senderPhone": "380987654321",
  "senderEmail": "ivanov@mail.test",
  "senderCityId": "8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626",
  "senderOfficeId": "7b2cc7fd-84ff-11e4-acce-0050568002cf",
  "recipientFirstName": "Петро",
  "recipientLastName": "Петров",
  "recipientPatronymic": "Петрович",
  "recipientPhone": "380987654321",
  "recipientEmail": "petrov@mail.test",
  "recipientCityId": "8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626",
  "recipientOfficeId": "1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf"
 }
}

Параметри відповіді

ПолеОпис
dataОб'єкт з відповіддю
data.idID угоди
data.externalIdЗовнішній ID угоди

Приклад:

{
  "data": {
    "id": "L8M95ER",
    "externalId": "myExternalId537916"
  }
}