Аутентифікація

В Escrow Box реалізована система HTTP аутентифікації Basic access authentication, яка потребує передачі HTTP header Authorization в кожному запиті, який відправляється сервісу. Для отримання авторизаційних даних вам необхідно звернутися до нашого менеджера. Ці дані являють собою логін (це ваш клієнтський ID в системі Escrow Box) і пароль. 

Як сформувати значення  Authorization header

  1. Логін та пароль об'єднуються в одне поле з допомогою ":"(двокрапки).
    Приклад: логін - "1", пароль - "mypass", об'єднавши отримаємо "1:mypass".
  2. Об'єднаний рядок кодуємо з допомогою  кодування Base64.
    Приклад: кодуємо рядок"1:mypass" та отримаємо "MTpteXBhc3M=".
  3. Наступним кроком з'єднуємо слово "Basic", пробіл та закодований рядок.
    Приклад: об'єднавши отримаємо "Basic MTpteXBhc3M=" це і буде значення header Authorization.

Зформувавши це значення, для аутентифікації в Escrow Box достатньо буде завжди передавати  header Authorization.

Приклад:

AuthorizationBasic MTpteXBhc3M=