Отримання даних по операціям платежу P2P (Payments show)

Метод для перегляду інформації і статусів по дебетовим і кредитовим операціям в розрізі розірваного p2p платежу.
Для отримання інформації про статус платежу відправляється запит show. У запиті передається унікальний код платежу.

URI

POST /api/p2p/payments/show

Запит:

Ключ

Опис

Тип

Обов'язковість

Приклад

Ключ

Опис

Тип

Обов'язковість

Приклад

params

 

 

 

 

sessionId

id сесії клієнта

string, uuid

так

"6d1b241b-6406-42a2-ae85-13d67b951841"

id

id платежу

string, uuid

так, якщо не вказано receiptId

ні, якщо вказано receiptId

"6bb07565-6602-4482-b695-bbf410506a7d"

receiptId

id квитанції платежу

string

так, якщо не вказано id

ні, якщо вказано id

"6ZDTRBEZ9YFP"

Приклад запиту

1 2 3 4 5 6 7 8 { "params": { "sessionId":"875e6d00-132c-445e-898c-a976ea3b9bab", "id": "a5878766-9a1f-485e-adb9-4c14d6bcceb1", "receiptId": "6ZDTRBEZ9YFP" }, "data": {} }


Відповідь:

Ключ

Опис

Тип

Приклад

Ключ

Опис

Тип

Приклад

status

Статус. 0 - помилка, 1 - удача

integer

1

data

 

 

 

id

Іd платежу

string, uuid

"6bb07565-6602-4482-b695-bbf410506a7d "

receiptId

Іd  квитанції

string

"6ZDTRBEZ9YFP"

status

Статус платежу

string

"NEEDS_CONFIRMATION"

type

Тип платежу

string

"FINISHED"

description

Призначення платежу

string

"test1"

callbackUrl

Адреса відправки пост-відповідей

string

"http://ptsv2.com/t/test_server/post"

amount

Сума платежу

integer

200

pendingAmount

Залишок суми платежу

integer

100

commissionAmount

Сума комісії платежу

integer

45

returnAmount

Сума повернення

integer

200

returnCommissionAmount

Сума повернутої комісії

integer

20

cardFromId

Ід картки відправника

string

"6bb07565-6602-4482-b695-bbf410506a7d"

cardToId

Ід картки отримувача

string

"6bb07565-6602-4482-b695-bbf410506a7d"

cardFromMasked

Маска картки відправника

string

"4111111111"

cardToMasked

Маска картки отримувача

string

"4111111111"

createdAt

Дата створення платежу

string

"2020-08-26T08:46:29.000Z"

operations

Дані по операціям

 

 

id

id операції

string

"2de08326-8982-4aea-822c-4e89fc37dcbc"

externalId

id платежу системі Агента

string

"2de08326-8982-4aea-822c-4e89fc37dcbc"

amount

Сума операції

integer

200

commissionAmount

Сума комісії

integer

100

status

Статус операції

string

"FINISHED"

type

Тип операції

string

"SEND"

createdAt

Дата створення операції

string

"2020-08-26T08:25:37.000Z"

Приклад відповіді

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 { "status": 1, "data": { "id": "a5878766-9a1f-485e-adb9-4c14d6bcceb1", "receiptId": "6ZDTRBEZ9YFP", "type": "BUCKET", "status": "FINISHED", "description": "test1", "callbackUrl": null, "amount": 400, "pendingAmount": 0, "commissionAmount": 0, "returnAmount": null, "returnCommissionAmount": null, "cardFromId": "43148edd-7b95-4268-8b37-de72955d3995", "cardToId": "dc9807c4-7b77-4850-a157-28fba73926d1", "cardFromMasked": "4111111111", "cardToMasked": "4111111111", "createdAt": "2020-08-26T08:25:37.000Z", "operations": [ { "id": "2de08326-8982-4aea-822c-4e89fc37dcbc", "externalId": "32072020", "amount": 400, "commissionAmount": 0, "status": "FINISHED", "type": "SEND", "createdAt": "2020-08-26T08:25:37.000Z" }, { "id": "d0834386-253e-4737-b985-2618e6a7e5ed", "externalId": null, "amount": 400, "commissionAmount": 0, "status": "FINISHED", "type": "RECEIVE", "createdAt": "2020-08-26T08:46:29.000Z" } ] } }