Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Метод для отримання основної інформації по масиву платіжів.  В одному запиті може міститися не більше 100 (сто) платежів.

Tip
iconfalse
titleURI
POST /api/payments/ecom/show/list

...