Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST /api/funding/initChargeCard:
  • ID – операції в системі UAPAY;
  • Статус операції.


1.7. На стороні партнера після отримання відповіді на запит щодо створення платежу для поповнення платіжної картки

 • Обробляється відповідь та використовуючи отримані від UAPAY дані та дані клієнта формується запит, для підтвердження платежу, методом POST /api/funding/confirmChargeCard


1.8. На стороні UAPAY після отримання запиту на підтвердження платежу

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за POST /api/funding/confirmChargeCard:
  • ID – операції в системі UAPAY;
  • Статус операції.


1.9. На стороні партнера після отримання відповіді на запит щодо підтвердження платежу

 • Використовуючи отримані від UAPAY дані формується запит для отримання даних за платежем, методом POST /api/funding/showPayment


1.10. На стороні UAPAY після отримання запиту щодо отримання даних за платежем

 • Обробляє запит та передає у відповіді на запит за методом POST /api/funding/showPayment:
  • Помилка;
  • Успішно.


1.11. За необхідності отримання даних по масиву платежів за операціями клієнта, партнер виконує наступні дії

...